Sucho v Turecku má dopad na změny v podílu výroby elektrické energie

Ačkoli podíl obnovitelných zdrojů na výrobě elektrické energie, zejména větrné a solární energie, se v posledním roce zvýšil, sucho, které v posledních měsících zemi sužuje, mělo negativní dopad na výrobu energie z vodních elektráren.

Turecko již několik měsíců sužuje sucho a teplo. Denní teploty v Istanbulu běžně překračují 17 stupňů celsia. Je zde tak vyšší výpar než je obvyklé pro toto období a stejně tak nižší zásoby vody ze sněhu na východě země. 

Během prvních měsíců pandemie covid-19 došlo k poklesu poptávky po elektřině v důsledku zpomalení ekonomické aktivity. Zatímco obnovitelné zdroje (vítr a slunce) se výrazně podílely na uspokojování poptávky, výroba elektřiny z hnědého uhlí a vodních elektráren dramaticky poklesla.

Podle zprávy agentury Anadolu (AA) se podíl obnovitelných zdrojů energie, s výjimkou vodní energie, na výrobě elektřiny zvýšil o 13 % ve srovnání s rokem 2019 a výroba elektřiny ze zemního plynu ve stejném období o 18 %.

Naproti tomu výroba elektřiny z hnědého uhlí klesla o 18 % a vodních elektráren o 11,5 %.

Za snížením výroby z vodních elektráren stojí jednoznačně velké sucho. Zatímco v roce 2019 činilo celkové množství vody přicházející do hlavních přehrad 80,4 miliardy kubických metrů (bcm), toto číslo se v roce 2020 snížilo o 27 % na 58,5 bcm, což negativně ovlivnilo výrobu elektřiny.

Co se týče snížené produkce z uhelných elektráren, tak jedním z vysvětlení je částečné zastavení výroby v pěti lignitových elektrárnách, které na začátku roku 2020 neuskutečnily investice nezbytné k dosažení souladu s environmentální legislativou, čímž po určitou dobu odstavily výkon o hodnotě 3400 megawattů (MW), šestá hnědouhelná elektrárna pak byla v loňském roce odstavena úplně. S odstavením těchto elektráren došlo k velkému poklesu výroby hnědého uhlí.

Cem Aşık, předseda Asociace výrobců elektřiny (EÜD), uvedl, že turecké elektrárny již nejsou tak moderní jako dříve, s tím že se blíží termíny údržby u velkých elektráren na zemní plyn, avšak většina z těchto elektráren nemohla v posledních několika letech ušetřit peníze na údržbu. Pokud tedy tyto údržby nebudou prováděny, může nastat havárieSuc, což by byla pro zemi katastrofa.

Zahraniční kancelář CzechTrade společně se zastupitelským úřadem v Ankaře plánuje uspořádat misi po tureckém energetickém průmyslu. V případě zájmu o bližší informace sledujte web akcí CzechTrade.

Zpracoval kolektiv zahraniční kanceláře CzechTrade Turecko. 
Zdroj: Daily Sabah

Pravidelné novinky e-mailem