Švédská národní agentura pro vzdělávání ruší národní jarní zkoušky

Jarní závěrečné školní testy jsou ve Švédsku zrušeny, výuka ve školách však většinou běží dál, plošný zákaz není.

Švédská národní agentura pro vzdělávání (Skolverket) zrušila národní testy pro jarní semestr 2021 kvůli narušení vzdělávání, které souvisí s celosvětovou pandemií. Ministryně školství Anna Ekströmová oznámila toto rozhodnutí s tím, že „není žádoucí, ale nutné“. Důvodem je poskytnout učitelům a dětem čas na výuku po roce, který zaznamenal určité narušení vzdělávání v důsledku pandemie koronaviru.

Při švédských národních zkouškách obvykle všichni studenti 3., 6. a 9. ročníku skládají zkoušky z určitých předmětů včetně matematiky, švédštiny a angličtiny, stejně jako někteří studenti středních škol.

Zrušení se vztahuje na všechny tyto testy včetně vzdělávání dospělých, s výjimkou testů ze švédštiny a matematiky pro dospělé v platové třídě 3. Učitelé však nebudou muset výsledky testů v platové třídě 3 hlásit na Skolverket, jak je tomu obvykle.

„V národních testech se měří znalosti, které studenti získali z výuky, a víme, že výuka byla zásadně ovlivněna. Vyučování bylo zrušeno, učitelé a studenti jsou nemocní,“ vysvětlil generální ředitel Skolverket Peter Fredriksson. 

Jarní testy v roce 2021 byly zrušeny jen několik týdnů před tím, než se měly uskutečnit, což podle Fredrikssona způsobilo školám problémy. Testy se používají k získání známek, které budou nyní vydávány prostřednictvím jiných forem hodnocení.

Švédské školy pro studenty do 16 let nebyly uzavřeny ani nepřecházely na online vzdělávání na národní úrovni. Měly však možnost provést změny vedoucí k dočasným zavřením, stejně jako počítat s absencí studentů a zaměstnanců z důvodu nemoci. V několika regionech školy ukončily podzimní semestr předčasně nebo v posledních týdnech přešly na online tak, aby omezily šíření viru před Vánocemi.

Ani po vánočních svátcích se ve Švédsku nepočítá s plošným uzavíráním škol, což je dobré i z pohledu byznysu, protože zaměstnanci firem se nemusí věnovat doma dětem, a většina podniků pokračuje ve své činnosti.

S navázáním obchodních kontaktů pro české exportéry ve Skandinávii je připravena pomoci zahraniční kancelář CzechTrade se sídlem ve Stockholmu.

Připravil kolektiv pracovníků zahraniční kanceláře CzechTrade Skandinávie.
Zdroj: The Local

Pravidelné novinky e-mailem