Švédská vláda schválila masivní pomoc podnikům

Švédsko napumpuje stamiliardy švédských korun na zmírnění následků dopadů pandemie viru COVID-19 na tamní ekonomiku, když přebere velkou část povinností zaměstnavatelů vůči zaměstnancům.

V pondělí 16. března oznámila švédská vláda plán tzv. „Krizového balíčku“ na pomoc potížím podniků v souvislosti s epidemií koronaviru Covid-19. Tento balíček bude mít zdroje ve výši 300 miliard švédských korun SEK (v přepočtu přibližně 750 miliard korun), ze kterého se bude financovat pokrytí následujících opatření:

  • V případě nutnosti krátkodobého přechodného propouštění zaměstnanců se bude těmto zaměstnancům vyplácet 90 % jejich mzdy, přičemž polovinu částky bude zaměstnavatelům hradit stát. Toto opatření vstoupí v platnost od 7. dubna a bude trvat po celý rok 2020.
  • V měsících dubnu a květnu převezme vláda povinnost zaměstnavatelů platit zaměstnancům nemocenskou po dobu prvních čtrnácti dní jejich nemoci, a to od prvního dne nemoci. Stejná kompenzace bude poskytnuta i osobám samostatně výdělečně činným.
  • Společnosti mají možnost si odložit platby příspěvků na sociální zabezpečení, záloh na daň ze mzdy a daň z přidané hodnoty, které se vykazují měsíčně nebo čtvrtletně.

Tento vládní návrh je výsledkem jednání vládních stran Sociálně demokratické strany a Strana zelených a dvou opozičních stran Strany středu a Liberálů, a bude předložen ke schválení parlamentem ve čtvrtek 19. dubna.

Výše uvedený krizový balíček navazuje na již dříve přijatá opatření:

  • Stát bude hradit zaměstnancům první den nemocenské, která se normálně nevyplácí.
  • Centrální vláda bude kompenzovat zvýšení náklady obcí a regionů v souvislosti s výjimečnými opatřeními a zvýšenými náklady na zdravotní a lékařskou péči v souvislosti s koronavirem.
  • Dodatečné prostředky nad rámec rozpočtů budou poskytnuty Státní agentuře veřejného zdraví, Ministerstvu zdravotnictví a Státnímu agentuře léčiv.
  • Budou navýšeny prostředky na odměny zdravotníkům, neboť je předpoklad, že vzroste počet zaměstnanců, kteří na ně budou mít nárok

Nad rámec vládních opatření, Švédská centrální banka „Riksbank“ oznámila, že uvolní 500 miliard SEK komerčním bankám na bezúročné půjčky švédským společnostem. Navíc bude uvolněno dalších 250 miliard SEK na nákup obligací podniků.

Tento bezprecedentní krok napumpování ekonomiky je možný i proto, že Švédsko pracuje dlouhodobě s přebytkovým státním rozpočtem (v roce 2019 činil přebytek státního rozpočtu 112 miliard SEK, v roce 2020 předpokládá reformní rozpočet s přebytkem ve výši 47 miliard SEK).

Masivní podpora švédské ekonomiky bude znamenat i to, že švédská výroba se pravděpodobně zotaví ze šoku rychleji než zbytek Evropy, a může se tak stát velmi ceněným exportním trhem v tomto i následujícím roce.
Pokud se české firmy rozhodnou využít této situace a začnou si připravovat vstup na místní trh, kancelář CzechTrade Stockholm s působností pro celou Skandinávii je jim plně k dispozici na individuální bázi.

Zpracoval kolektiv pracovníků kanceláře CzechTrade Stockholm. 

Pravidelné novinky e-mailem