Švédsko chce dostat podvodné firmy ze stavební branže

Podvodné stavební firmy zaujímají na švédském trhu velkou část a úřady i průmysl se podvodům jen těžko brání. Švédsko se s tím hodlá vypořádat.

Stavební firma Veidekke si dělá vlastní firemní analýzy a bylo zjištěno, že ze 40 kontrolovaných firem se všechny ukázaly být podvodnými. Stavební exeprt Lennart Weiss z firmy Veidekke varuje, že je třeba něco udělat, než bude příliš pozdě.

Ilustrační fotografie

Tyto stavební firmy se naučily udržovat pěkné vzezření a přitom podvádět s platy, odvody na sociální zabezpečení i daněmi. To ukazují podnikové analýzy, které stavební společnost Veidekke udělala před dvěma roky a prověřila v rámci ní asi 40 zahraničních společností.

„Minimálně 90 procent všech zahraničních firem podvádí. Ze společností, které jsme vyšetřovali, se dopouštěly trestné činnosti všechny,“ říká Lennart Weiss, který je odpovědný za dodržování předpisů Veidekke. Weiss se dále domnívá, že největší problémy s dodržováním zákonů mají právě firmy z východní Evropy.

Weiss pokračuje: „Pracovníci, kteří sem přicházejí, jsou velmi dobří a na švédském trhu jsou zapotřebí. Problémy máme se zaměstnavateli. V mnoha z těchto zemí jsou institucionální systémy zanedbávány a společnosti tak vnášejí podvodnost do celého odvětví. Pobaltští kolegové, se kterými jsem mluvil, si myslí, že jsme ve Švédsku naivní.“

Stefan Attefall je předsedou Komise pro stavební trh se domnívá, že za zvýšenou kriminalitou stojí několik faktorů. Rozmach odvětví vedl mimo jiné k nedostatku pracovních sil ve Švédsku. Švédské společnosti také ve stále menší míře využívají své vlastní odborníky. „Ve Švédsku skutečně potřebujeme více specializovaných profesních skupin. Jenže pak stavební firmy přijímají subdodavatele, a ty zase své subdodavatele. To způsobí, že ztratíte kontrolu.“

Magazín Český export a podnikání je online na webu exportmag.cz

Ve svých podnikových analýzách porovnává společnost Veidekke různé parametry. Výroční zprávy, poštovní registry, personální spisy a prostřednictvím úřadu Byggnads také získávají přístup k informacím o počtu pracovníků, platech a smluvních důchodech. Přestože byl nalezen způsob, jak identifikovat podvodné společnosti, Lennart Weiss věří, že prvním krokem v tomto odvětví bylo přiznat, že k trestné činnosti vůbec dochází.

Domnívá se, že stavební firmy, úřady i politici musí čelit různým problémům, které stavební sektor sužují, a které je třeba řešit: „Příští rok bude velmi zajímavý. Jednak je to volební rok, takže si myslím, že to může být téma, o kterém se bude hodně diskutovat. V lednu pak přijde závěrečná zpráva stavební komise o stavební kriminalitě, která bude obsahovat ostrá opatření.“

Článek připravil kolektiv pracovníků CzechTrade Švédsko se sídlem ve Stockholmu, který je připravený asistovat nejen stavebním firmám na Skandinávském trhu jak v jejich obchodních aktivitách, tak i v praktických věcech ohledně života ve Skandinávii.
Zdroj: Oscar Lernstad, Dagens Nyhetter

• Témata: Ekonomika ve světě
• Teritorium: Evropa | Švédsko | Zahraničí