Švédský průmysl zažívá historicky nejslabší příjem zakázek

Pandemie koronaviru tvrdě zasáhla technologický průmysl, říká nejnovější barometr obchodního cyklu Teknikföretagens. Pokles objednávek je potom citelný průřezově ve všech průmyslových odvětvích.

Jak se očekávalo, letošní druhý barometr hospodářského cyklu od Teknikföretagen ukazuje, že účinky koronové pandemie vstoupily hluboko do technologického průmyslu. „Jak z vývozního trhu, tak ze Švédska objednávky klesly v největší míře od zahájení měření na začátku 90. let,“ říká hlavní ekonom Teknikföretagens Mats Kinnwall.

„Většina společností je ve složité situaci, v neposlední řadě jsou to dodavatelé pro strojírenský a automobilový průmysl. Objednávky pro strojírenský průmysl a jeho dodavatelé naznačují téměř kolaps mezinárodní poptávky po investičním zboží,“ dodává Mats Kinnwall. „Index pro obchodní situaci klesl pod úroveň 80. Bohužel existují náznaky, že dojde k dalšímu snížení mimo jiné k menšímu počtu zaměstnanců,“ komentuje Mats Kinnwall.

Průzkum zahrnuje údaje od 501 společností s celkovým prodejem 819 miliard SEK ze zařízení ve Švédsku, z nichž 81 procent se prodává na vývozních trzích. Průzkum hospodářských cyklů technologických společností je zveřejněn v březnu, červnu, září a prosinci.

Příjem objednávek v průmyslu celkově klesl v dubnu 2020 ve srovnání s březnem o 13,9 procenta v sezónně očištěných číslech. Ve srovnání s dubnem 2019 se počet objednávek v kalendářním očištění snížil o 20,7 procenta.

Většina průmyslových odvětví vykázala záporný měsíční růst sezónně očištěných údajů. Největší pokles byl v textilním průmyslu, který se oproti březnu snížil o 34,2 %, následoval průmysl motorových vozidel, který se snížil o 33,5 %. Ve srovnání s dubnem loňského roku se průmysl motorových vozidel snížil až o 65,6 procenta.  

Vývoj v celkovém počtu objednávek byl na domácím i exportním trhu negativní. Ve srovnání s březnem se domácí trh snížil o 9,9 procenta a vývozní trh o 16,9 procenta, a to sezónně očištěno.

I přes patrný pokles je ale nutné dodat, že již v červnu se situace začíná pomalu stabilizovat a je předpoklad, že nejpozději na podzim 2020 se švédský průmysl dostane opět do kondice. Je to dobrá zpráva i pro české exportéry. Kancelář CzechTrade Stockholm je připravena pomoci individuálně všem zájemcům o proniknutí na švédský trh.

Jedinečnou příležitostí pro strojírenské firmy, nebo dodavatele do strojírenského průmyslu, je pak největší kontraktační veletrh ve Švédsku, Elmia Subcontractor 2020, který se uskuteční ve švédské Jönköpingu ve dnech 10.–13. 11. 2020. Agentura CzechTrade organizuje jako každoročně na této akci český pavilon, zájemci se mohou informovat jak na centrále CzechTrade, tak i přímo v kanceláři CzechTrade ve Stockholmu.

Připravil kolektiv pracovníků CzechTrade Stockholm.
S využitím zdroje: Ny Teknik (www.nyteknik.se)
• Témata: Koronavirus svět
• Teritorium: Švédsko