Světová banka očekává, že HDP Rumunska letos zrychlí o 7,3 %

Světová banka varuje před dvěma faktory, které budou ovlivňovat sílu oživení: proočkovanost a schopnost absorbovat evropské fondy.

Podle ekonomické aktualizace Evropského účetního dvoru zveřejněné 6. října se HDP Rumunska letos reálně zvýší o 7,3 % na pozadí oživení domácí poptávky, čímž se plně zvrátit pokles o 3,9 % v roce 2020.

Jedná se o významnou revizi směrem nahoru o 1,3 procentního bodu ve srovnání s předchozí projekcí vydanou v červnu a mírně nad vládní projekcí 7 %.

Růst se ve střednědobém horizontu ustálí kolem potenciálu (4 % p.a.), přičemž ekonomika země dále poroste o 4,8 % v roce 2022 (+4,5 % v červnu) a 3,9 % v roce 2023.

Světová banka však varuje před dvěma faktory, které budou ovlivňovat sílu oživení: proočkovanost a schopnost absorbovat evropské fondy. Je zřejmé, že zpráva nezohledňuje politické nepokoje, s nimiž ostatní dva faktory souvisejí.

Podle Světové banky budou při scénáři 100% absorpce fondů Resilience and Recovery tyto prostředky přispívat v průměru jedním procentním bodem k ročnímu růstu HDP v každém z pěti let mezi lety 2021 a 2026.

Zatímco Světová banka věří, že růst Rumunska bude v souladu s vládními očekáváními, její prognóza ukazuje na další zhoršování dvojitých deficitů země. Vzhledem k tomu, že se fiskální deficit letos sníží ze 7,4 % HDP (7,1 % vládní cíl) na pouhých 4,7 % HDP v roce 2023 (podle prognózy Světové banky), vypadá vládní cíl snížit mezeru pod 3 % HDP poměrně náročně. Odděleně Světová banka vidí, že se rozdíl na běžném účtu zvýší z letošních 6,1 % HDP (5 % v roce 2020) na 6,4 % HDP v roce 2023. Veřejný dluh by tak na konci roku 2023 vzrostl na 57,3 % HDP.

Připravil kolektiv zahraniční kanceláře CzechTrade Rumunsko.
Zdroj: Romania Insider
• Témata: Ekonomika ve světě
• Teritorium: Evropa | Rumunsko | Zahraničí