Světová banka poskytne Ukrajině 200 milionů dolarů na vylepšení programů investic do zemědělství

Ministerstvo financí Ukrajiny a Světová banka podepsaly dohodu, podle níž Ukrajina obdrží 200 milionů dolarů na programy, které mají zrychlit investice do místního zemědělství.

Za udělěné prostředky provede Ukrajina inventarizaci státních zemědělských pozemků, satelitní mapování území a rovněž posílí systém státní kontroly na hranicích s ohledem na požadavky Evropské unie.
S realizací projektu se počítá do roku 2023 a jeho konečným cílem je vytvořit příznivé prostředí pro rozvoj zemědělského podnikání na Ukrajině, zejména pro malé a střední podniky.
Od května 2014 poskytla skupina Světové banky Ukrajině v rámci čtyř rozvojových a sedmi investičních půjček celkem 5,6 miliardy dolarů, rovněž tak Světová banka poskytla finanční záruky na nákup plynu ve výši 500 milionů USD a 750 milionů USD jako záruku podpory politického rozvoje státu.

Zdroj: www.hromadske.ua  
Zpracoval kolektiv pracovníků zahraniční kanceláře CzechTrade v Kyjevě.

Pravidelné novinky e-mailem