Zdroj: CzechTrade

Světová banka předpovídá růst ekonomiky zemí Perského zálivu

Světová banka uvedla, že ekonomiky zemí Perského zálivu by měly v roce 2022 růst o 6,9 % a v letech 2023 a 2024 by se růst měl snížit na 3,7 %, resp. 2,4 %, a to díky silnějšímu uhlovodíkovému a neuhlovodíkovému průmyslu.

Zmírnění omezení pohybu a socializace způsobených koronavirem a pozitivní vývoj na trhu s uhlovodíky vedly k silnému oživení v letech 2021 a 2022 v celém šestičlenném hospodářském bloku (Gulf Cooperation Council – GCC). Odhaduje se, že nárůst cen ropy a zemního plynu, který ještě zhoršila válka na Ukrajině, přinese GCC nečekaný zisk, uvedla zpráva.

Ilustrační fotografie

„Máme vynikající příležitost dále diverzifikovat ekonomiku pomocí strategie ekologického růstu a hrát vedoucí roli v celosvětovém přechodu na nízkouhlíkové hospodářství,“ uvedl Issam Abousleiman, regionální ředitel Světové banky pro oblast GCC. „Region by mohl využít k přechodu k zelenému růstu, k zaměření politik na rozvoj zelených technologií a související kvalifikované pracovní síly, které by zvrátily trendy v produktivitě a umožnily regionu rychlejší růst.“

Mezinárodní měnový fond snížil svou prognózu globálního růstu pro rok 2023 a varoval před krizí, protože světovou ekonomiku nadále ovlivňuje válka na Ukrajině, rozšiřující se inflační tlaky a zpomalení hospodářského růstu v Číně.

Firma Altron dodává na Blízký východ odolné cloudové kontejnery

Fond ponechal svůj odhad růstu světové ekonomiky pro letošní rok na úrovni 3,2 %, ale snížil prognózu pro příští rok na 2,7 %, což je o 0,2 % méně než v červencové prognóze. Ekonomiky zemí Blízkého východu a střední Asie by měly letos růst o 5 % a poté zpomalit na 3,6 % v roce 2023, po expanzi o 4,5 % v roce 2021, uvedl fond na začátku tohoto měsíce.

Podle Světové banky se předpokládá, že celkový hospodářský výkon zemí GCC bude v roce 2022 činit přibližně 2 biliony dolarů. Pokud země Perského zálivu přijmou strategii ekologického růstu, která urychlí diverzifikaci ekonomiky, může se toto číslo do roku 2050 vyšplhat na více než 13 bilionů dolarů.

„Díky vyšším cenám uhlovodíků se očekává, že region GCC zaznamená v roce 2022 a ve střednědobém horizontu velké přebytky,“ uvádí zpráva Světové banky. Očekává se, že inflace ve většině zemí GCC v roce 2022 vzroste, ale ve srovnání s ostatními regiony zůstane mnohem nižší.

Zpracoval tým pracovníků zahraniční kanceláře CzechTrade Spojené arabské emiráty.
Zdroj: The National

• Témata: Ekonomika ve světě
• Oblasti podnikání: Obchod