Technologická agentura ČR vyhlásila 10. veřejnou soutěž v podprogramu „Technologičtí lídři“ v Trendu

Na začátku dubna vyhlásila Technologická agentura ČR (TA ČR) veřejnou soutěž k předkládání návrhů projektů v programu Trend, podprogramu 1 „Technologičtí lídři“. 

Hlavním uchazečem může být pouze podnik (řeší projekt samostatně nebo ve spolupráci s dalšími podniky/výzkumnými organizacemi) s dvouletou účetní historií a může podat maximálně 1 návrh projektu do této veřejné soutěže.

Ilustrační fotografie

Podpořeny budou projekty:

  • průmyslového výzkumu a experimentálního vývoje, jejichž cílem je zavedení výsledků do praxe, zejména do průmyslové výroby a do nabídky produktů na trhu,
  • rozvíjející nové služby, technologie a materiály, zvyšující míru automatizace a robotizace a využití digitálních technologií.

Podpořeny budou pouze návrhy projektů, jejichž obsah nebo jejich část dosud nebyly a v současnosti nejsou řešeny v rámci jiného projektu (bez rozdílu, zda vystupuje subjekt v projektu jako hlavní uchazeč či další účastník).

Veřejná soutěž je orientována na podporu podniků, které mají zkušenosti s realizací výzkumu a vývoje vlastními kapacitami (skrze stabilizaci a další rozvoj jejich výzkumných oddělení), nebo které mají zkušenost s nákupem VaV služeb od výzkumných organizací, ale zatím nerozvinuly vlastní VaV činnost.

Ilustrační fotografie

Financování:

  • Výše podpory na jeden projekt: max. 25 mil. Kč (max. intenzita podpory: 70 %)
  • Intenzita podpory za jednotlivé uchazeče se určuje podle typu uchazeče, splnění podmínek účinné spolupráce a s ohledem na charakter činností plánovaných v daném roce

Deadline pro předkládání žádostí je 24. května 2023.

Více informací naleznete na webu TA ČR.

• Oblasti podnikání: Věda, výzkum a vývoj
• Teritorium: Česká republika