Na MPO se debatovalo o využití Center pro digitální inovace

Ministerstvo průmyslu a obchodu uspořádalo speciální na inovace a moderní technologie zaměřený seminář Podpora Digital Innovation Hubs. Šlo o již čtvrtou akci, kterou se resort věnuje prioritnímu tématu digitální ekonomiky a jejím vlivům na společnost. Další semináře budou následovat na podzim.První část setkání účastníky seznámila s Centry pro digitální inovace. Experti se zaměřili na potenciál Center, jejich využití, budoucnost a právní rámec. Jako inspirace pro Českou republiku byl prezentován tzv. „izraelský technologický zázrak“. Ve druhé části se představila česká Centra pro digitální inovace, zapsaná v evropském Katalogu Center pro digitální inovace a třetí část se věnovala zákaznické zkušenosti klientů.

Na akci vystoupili zástupci Ministerstva průmyslu a obchodu, CzechInvestu, Česko-izraelské smíšené obchodní komory, Ústavu státu a práva Akademie věd, ale účastnili se rovněž zástupci českých Center pro digitální inovace IT4Innovations, RCI ČVUT, DIGIMAT, CIIRC, CYBERSECURITY INNOVATION HUB, Technologického centra Hradec Králové a jejich klienti Invent Medical Group a firma Čermák.

Účastníci semináře se například dozvěděli, že:

 • Centra pro digitální inovace jsou ekosystémy, které se skládají z malých a středních podniků, velkého průmyslu, start-upů, výzkumníků, akcelerátorů a investorů. Jejich cílem je vytvořit co nejlepší podmínky pro dlouhodobý obchodní úspěch všech zúčastněných. Měla by sloužit jako kontaktní místa s řadou podpůrných služeb pro malé a střední firmy v regionu i mimo něj a umožňovat jim přístup k digitálním znalostem, technologiím, prototypovým řešením, testovacím zařízením a zapojení do inovačního ekosystému v regionu.
 • Rámcový program Horizon Europe bude stěžejním nástrojem podpory výzkumu, vývoje a inovací v EU a poskytne podporu excelentního výzkumu ve veřejném sektoru, komercionalizaci vědeckých poznatků a průlomových inovací v podnikatelské sféře; cílem Programu Digital Europe je vybudovat vysoce výkonnou výpočetní techniku, podpořit základní kapacity umělé inteligence, posílit kyberbezpečnost, usnadnit přístup k digitálním dovednostem a zlepšit využívání kapacit prodigitální transformaci; Program InvestEU nabídne také podněty a programy snižování rizik a pomoc při hledání investic na dokončení digitální transformace a Evropský fond pro regionální rozvoj (ERDF) podporuje mimo jiné budování a posilování infrastruktur Center pro digitální inovace, snižování digitální propasti a rozvoj místního potenciálu.
 • Příklad z Izraele potvrdil, že digitální inovace a kreativní přístup k technologiím jsou základními předpoklady pro rozvoj ekonomiky s vyšší přidanou hodnotou. Stát může rozvoj digitální ekonomiky akcelerovat dlouhodobými a systematickými investicemi, maximálním snižováním byrokracie a regulací a podpůrnými daňovými pobídkami. Prioritou by mělo být zlepšení celkového ekosystému země, podpora kvalitního způsobu života, včetně škol a restaurací a využití technologického potenciálu země, což následně může přivést větší zájem investorů. Izrael vede lidi k přebírání zodpovědnosti a podporuje je v ochotě riskovat a investovat do rizikového kapitálu.
 • Centrum pro digitální inovace DIGIMAT poskytuje vzdělávací a poradenskou činnost pro digitalizaci malých a středních výrobních firem v Jihomoravském kraji. Hlavními cíli centra je koordinace, propagace a vzdělávání v oblasti digitalizace a Průmyslu 4.0, poradenské služby v digitálních technologiích a podpora vzniku projektů nových řešení ve výrobních firmách.
 • Národní superpočítačové centrum IT4Innovations provozuje nejvýkonnější a nejmodernější superpočítačové systémy v České republice a poskytuje otevřený přístup k těmto zdrojům. Firmám nabízí pronájem výpočetního času, smluvní výzkum i dlouhodobější projekty společného výzkumu na národní i evropské úrovni.
 • Centrum pro digitální inovace Research Center for Informatics (RCI) je centrem vědecké excelence v oblasti informatiky a umělé inteligence. Poskytuje služby v oblasti Computer vision, umělé inteligence, strojového učení, robotiky, bioinformatiky, počítačové grafiky, tzv. Embeded security, teoretické počítačové vědy a High Performance Computing.
 • Národní centrum Průmyslu 4.0 je otevřená akademicko-průmyslová platforma propojující inovační leadery – univerzity, firmy a oborové organizace, je součástí Českého institutu informatiky, robotiky a kybernetiky ČVUT a přispívá k rozvoji a zavádění Průmyslu 4.0 v ČR.
 • Pro Cybersecurity Innovation Hub (CIH) je charakteristická multidisciplinarita, spolupráce institucí, spolupráce a podpora obecně. Strategickými oblastmi CIH jsou výzkumné strategie, národní strategická spolupráce, mezinárodní spolupráce a průmyslová spolupráce. V rámci sektorového působení se CIH zaměřuje zejména na dodávky elektřiny, plynu a vody, dopravu, skladování a komunikace, veřejnou správu a obranu a vzdělávání.
 • Hlavní aktivitou Technologického centra Hradec Králové (TCHK) je rozvoj podnikání v regionu Královéhradeckého kraje, kde provozuje vědeckotechnický park a podnikatelský inkubátor. Aktivně se podílí na prosazování nových technologií do škol i do firem. Malým a středním podnikům nabízí spolupráci při zavádění aktuálních trendů a implementaci nových řešení. TCHK se specializuje na letectví.
 • Biotechnologický start-up na trhu s ortotiky a protetiky (O-P) Invent Medical Group aplikuje Direct Digital Manufacturing u zakázkových O-P pomůcek a stal se leaderem v oblasti zakázkových O-P pomůcek zhotovených 3D tiskem. Zaměřuje se i na léčbu polohových deformit lebky u dětí pomocí kraniálních remodelačních ortéz dětí z celého světa. Při digitalizaci technologie výroby kraniálních ortéz firma spolupracovala s IT4Innovations zejména díky optimální výpočtové kapacitě, technickému a personálnímu vybavení, vysoké úrovni znalostí, lokaci i možnosti financování.
 • Výrobce vysoce kvalitních kompozitních kluzáků firma Čermák využívá 3D technologie k posunutí výroby letounů vpřed. S Technologickým centrem Hradec Králové spolupracovali na prototypech letounů, vývoji a výrobě forem i speciálních kompozitních dílů a také se díky němu dokázali lépe propojit s lokálními oborovými specialisty.

Zveme Vás na další semináře k digitální ekonomice a novým technologiím:


Prezentace z akce ke stažení na webu MPO
• Témata: Inovace a startupy
• Oblasti podnikání: Software a ICT služby