Technologie ve výrobních procesech je pro reaktivaci mexického průmyslu klíčová

V Mexiku dochází k výraznému nárůstu digitalizace výrobních procesů, a to prakticky ve všech průmyslových sektorech. Dynamika digitalizace představuje v Mexiku dle firmy McKinsey příležitost až 15% růstu HDP.

Mexické společnosti se již léta zabývají tím, aby jejich procesy měly nejmenší možný negativní dopad na životní prostředí. Digitální transformace průmyslu je již realitou. Pandemie covid-19 způsobila digitální zrychlení; procesy a změny, které měly trvat několik let, trvaly jen měsíce. Kromě snížení nákladů nabízí digitalizace i další výhody jako jsou agilnější a efektivnější pracovní modely, které umožňují optimalizovat zdroje a zásoby a snižovat negativní dopad na planetu.

Příkladem efektivní digitalizace je zpracovatelský průmysl. Řešení firmy často nachází v pokročilých nástrojích a softwaru, které podporují digitální výrobu, od plánování a návrh, až po vlastní výrobu, případně analýzu výroby. Podle indexu digitální transformace společnosti Dell Technologies México dosáhlo během roku 2020 celkem 80 % společností rychlého pokroku ve vybranýhc programech digitální transformace a 89 % subjektů souhlasí s tím, že pandemie prokázala potřebu efektivnějšího IT, aby bylo možné reagovat na nepředvídatelné události a zůstat na trhu konkurenceschopným. Dle studie také 74 % subjektů investuje do digitálních služeb na zakázku.

Jedním z příkladů je i Grupo Herdez, lídr v potravinářském odvětví, který před několika málo dny oznámil strategickou alianci se společností Google, a to v hodnotě 15 milionů dolarů, které budou využity na zrychlení procesu digitální transformace prostřednictvím aplikací založených na cloudu. 

Dalšími společnostmi, které v Mexiku výrazně investují do modernizace a digitální transformace, jsou Grupo Financiero Banorte, RCD Hotels, FEMSA, Grupo Lala, Cotemar, Precisión Moderna či Smurfit Kappa a další. Většina společností již učinila potřebné kroky a aktuálně jsou na úrovni Průmyslu 3.0, jsou však schopni učinit velký krok a v krátkodobém či střednědobém horizontu dosáhnout úrovně Průmyslu 4.0.

Zpracoval kolektiv pracovníků zahraniční kanceláře CzechTrade Mexiko. 
Zdroj: 
www.mexicoindustry.com
• Témata: Zahraniční obchod
• Teritorium: Amerika | Mexiko | Zahraničí