Těžba a produkce zlata v Kazachstánu rostou

Za pět měsíců bylo v Kazachstánu vyrobeno více než 28 tun rafinovaného zlata, což je o 12 % více než před rokem.

Za pět měsíců letošního roku se v Kazachstánu vyráběly šperky a další podobné předměty za 451,3 milionu tenge, oproti 372,1 milionu tenge o rok dříve. V lednu až prosinci 2020 dosáhl objem emise v sektoru 803,7 milionů tenge. Taková data poskytuje energyprom.kz.

Podle výsledků za pět měsíců vzrostly zlaté šperky v Kazachstánu ve srovnání se stejným obdobím minulého roku o 7,6 %. Pro srovnání: v lednu až květnu 2020 byl růst cen ve srovnání se stejným obdobím roku 2019 11,3 %.

Mezitím dne 24. května vstoupila v platnost Dohoda o specifikách operací s drahými kovy a drahými kameny v Euroasijské hospodářské unii ze dne 22. listopadu 2019. Dokument umožní volný pohyb šperků, uvádí tisková služba zpráv Euroasijské hospodářské komise.

Dohoda stanoví, že budou vytvořeny podmínky pro účastníky trhu s klenoty v zemích EAEU pro vzájemné uznávání testovacích značek států Unie, díky čemuž nebude nutná změna značky. Očekává se, že to sníží časové a finanční náklady podnikatelů a aktivuje vnitřní trh EAEU.

Zpracoval kolektiv pracovníků zahraniční kanceláře CzechTrade v Almaty.
Zdroj: Centrum obchodní informace kapitál. www.kapital.kz
• Oblasti podnikání: Nerostné suroviny a polotovary
• Teritorium: Asie | Kazachstán | Zahraničí