Zdroj: CzechTrade

Těžba a zpracování nerostů je v Arménii perspektivní odvětví

Vývoz těžených surovin, polotovarů a finálních výrobků na bázi surovin, jako jsou hliníkové fólie, diamanty a další, představují více než polovinu arménského vývozu zboží ročně. 

Těžební sektor patří proto mezi nejperspektivnější průmyslová odvětví Arménie a hraje klíčovou roli v arménském exportu. Těžba surovin v Arménii je soustředěna kolem hornin obsahujících železo, měď, molybden, olovo, zinek, zlato, stříbro, antimon nebo hliník.  

Ilustrační foto

Kromě kovů produkuje Arménie další průmyslové suroviny a výrobky, mezi které patří cement, diatomit, sádrovec, vápenec a perlit. Země disponuje rovněž rozsáhlými zdroji důležitých stavebních materiálů – čedič, žula, vápenec, mramor a tuf – stejně jako několika druhy polodrahokamů, které se dnes již úspěšně v Arménie zpracovávají.

Těžba a vývoz mědi, související zásoby molybdenu dominují těžební krajině Arménie. Předním výrobcem měděných a molybdenových koncentrátů v Arménii je společnost Zangezur Copper Molybdenum Combine (ZCMC), která provozuje významný důl v Kajaran a je odpovědná za 60 procent ročního obratu v těžebním sektoru. Dalším významným zdrojem mědi je důl Teghut na severu Arménie, stejně jako důl v Agaraku poblíž arménských hranic s Íránem. 

Digitrony slaví comeback. Český startup uspěl s technickou stavebnicí

Vláda se rovněž zabývá perspektivou nové investice, která by nahradila zchátralou huť mědi ve městě Alaverdi. Podsektor mědi byl cílem některých nejvýznamnějších přímých zahraničních investic v arménském těžebním sektoru. Zlato je druhým nejdůležitějším pododvětvím těžby. 

Výroba hliníkových fólií představuje pro Arménii další významné odvětví. V tomto prostoru dominuje společnost Armenal. K dalším významným pododvětvím z hlediska hodnoty exportu patří diamanty a šperky.

Arménie bude pokračovat v geologickém průzkumu vyhledávání nových těžebních kapacit. Značná část arménské společnosti však vyjadřuje obavy z potenciálních dopadů těžebních projektů a používaných environmentálních postupů při těžbě a zpracování surovin.

V důsledku zvýšené citlivosti veřejnosti a pozornosti vlády vůči potenciálně nepříznivým dopadům těžby na životní prostředí, jakož i zájmu o to, aby tento sektor sloužil jako zdroj udržitelného hospodářského růstu, se objevují rozsáhlé příležitosti pro poskytování služeb a technologií, které mohou řešit tyto závazky prostřednictvím rekultivace, sanace nebo sanace dolů a přilehlých oblastí v krajině.   

V této souvislosti nabízí zahraniční zastoupení CzechTrade Gruzie českým firmám možnost zúčastnit se obchodní mise, cílem které budou osobní schůzky, jednání se zainteresovanými ve spolupráci s místními podnikatelskými subjekty z různých regionů Arménie. Termín podnikatelské mise je 13.-17. 3. 2023, podrobněji o této misi v Kalendáři akcí na webu CzechTrade. 

Zpracoval kolektiv pracovníků zahraniční kanceláře CzechTrade Gruzie.

• Teritorium: Arménie | Asie | Gruzie | Zahraničí

Doporučujeme