Těžba v Latinské Americe vstupuje do éry obnovitelných zdrojů a snižování emisí

Latinskoamerické těžební společnosti se snaží stát se hlavními propagátory tzv. zelené těžby, která sníží uhlíkové emise.

Chile se stalo průkopníkem v oblasti ochrany klimatu. Díky vládní energetické politice zaměřené hlavně do budoucna si země stanovila stát se do roku 2050 zcela uhlíkově neutrální. Řada domácích i nadnárodních firem, které jsou v zemi aktivní, již nyní rozjíždí desetileté plány, které přispějí k dosažení úspěchu.

Společnost BHP vlastní měděné doly v oblasti Escondida a Spencer. V roce 2019 oznámila pětiletý investiční program na snížení emisí uhlíku v hodnotě 400 milionů USD. Společnost agendu rozšířila o smlouvy o obnovitelné energii pro zásobování všech jejích chilských měděných dolů od roku 2021, čímž dosáhla snížení nákladů na energii o 20 procent.

Další společnost, anglická Anglo-American, která je v Chile velmi aktivní, si klade za cíl být uhlíkově neutrální do roku 2040 a od roku 2021 k napájení svých dolů využívá pouze obnovitelné zdroje. Chilská společnost Antofagasta Minerals se snaží omezit emise CO2 o 300 000 tun do roku 2022 (ve srovnání s rokem 2017). Kanadská společnost Tech Resources plánuje 33% snížení svých emisí do roku 2033 (ve srovnání s rokem 2019). Taktéž chce dosáhnout uhlíkové neutrality do roku 2050.

Dále firma Codelco, která je největším světovým producentem mědi, usiluje do deseti let ponížit emise o 70 procent. Anglická Rio Tinto plánuje zredukovat o 15 % veškeré emisí, stejně jako americká Freeport McMoran. Ta dokonce pracuje na možnosti nulových emisí do konce tohoto roku, a to v chilském dole El Abra. Lundin’s Candelaria se bude snažit do roku 2023 zmenšit produkci emisí souvisejících s používáním elektřiny alespoň o 80 % a Collahausi plánuje stanovit nulové emise do roku 2040. 

K podpoře snížení emisí přispěla také chilská národní firma Empresa Nacional de Minería, která se snaží své dodávky energie taktéž brát z ekologického hlediska a přispět tak k úspěšnému plnění chilského plánu.

Tyto společnosti produkují celých 97 % mědi vyrobené v Chile, které je největším těžařem kovů na světě. Právě tam se dobývá čtvrtina celosvětové těžby.

Zpracoval tým pracovníků zahraniční kanceláře CzechTrade Chile.
Zdroj: BNamericas
• Témata: Zahraniční obchod
• Teritorium: Amerika | Chile | Zahraničí