Thajský energetický průmysl

Thajsko zůstává jedním z důležitých výrobců a spotřebitelů energie v regionu jihovýchodní Asie.

Thajský energetický průmysl je důležitým odvětvím thajské ekonomiky a zabývá se výrobou, distribucí a dovozem různých druhů energií v zemi. Thajský energetický sektor v současnosti čelí různým výzvám a zažívá řadu změn. Tyto změny proměňují stabilní a kontinuální prostředí na nejisté a turbulentní. Nadcházející změny ovlivňují život v zemi.

Ilustrační fotografie

Thajsko by mělo být rovněž připraveno na případné výkyvy či nejistoty a mělo by umět využít nové příležitostí, které se v současné době nabízejí. Celosvětové zdražování energií se dotýká také Thajska, i když prozatím ne tak razantně, jako v měřítku Evropské unie.

Energetická bezpečnost je pro Thajsko prioritou. Více než polovina dodávek energií Thajska závisí na importu, což je podíl, který se pravděpodobně dále zvýší, až se jeho prokázané zásoby ropy a plynu vyčerpají, což je reálný předpoklad vývoje, který se očekává za méně než deset let, pokud nebudou využívány jiné domácí zdroje energie.

Revoluce proti plastům. Startup Refork vyvinul rozložitelné příbory

Thajsko dalo najevo, že se chce zaměřit v budoucnu na celosvětový trend – zavádění zelené energetiky a cirkulační ekonomiky. Energetická bezpečnost však není pouze o bezpečnosti dodávek, ale je to také o významných důsledcích pro celkové výdaje na energii.

Kromě toho závazky thajské vlády snížit emise skleníkových plynů do roku 2030 o pětinu až čtvrtinu vyžadují koordinovaná opatření pro dekarbonizaci energetického sektoru.

Zpracovala zahraniční kancelář CzechTrade Thajsko. 
Zdroj: Ministerstvo energetiky Thajska

• Oblasti podnikání: Energetika
• Teritorium: Asie | Thajsko