To nejdůležitější z rakouského Startup Monitoru 2019

V minulém roce provedla nezávislá nezisková platforma Austrian Startups již podruhé komplexní studii o stavu, perspektivách a ekosystému startupů v zemi. Více než 700 zakladatelů rakouských startup podniků bylo dotázáno na různá témata, ze kterých vyplývají následující poznatky.

Výsledky ukazují, že v současné době je mezi startupy kladen velký důraz na udržitelnost. Až 46 % z nich si klade sociální a ekologické cíle, to je o 62 % více, než tomu bylo v předchozím monitorovaném roce. Celkově v Rakousku pracuje ve startup sektoru na 17 500 zaměstnanců a dalších 7000 pracovních míst by zde mělo být vytvořeno v příštím roce.

Po dlouhou dobu dominovali této branži muži, to se začíná měnit. Podíl žen zakladatelek se oproti předchozímu roku zvýšil o 6 %, a to na 18 %. V současnosti má nejméně každý třetí startup v zakládajícím týmu alespoň jednu ženu. Také průměrný počet zaměstnanců ženského pohlaví vzrostl z 8,2 % na 9,4 %.

Z rakouských spolkových zemí se nejvíce začínajících podniků nachází ve Vídni (49 %), v Horním Rakousku a ve Štýrsku (shodně po 12 %). Startupy jsou zde zakládány v téměř každém věku. Z dotázaných bylo nejmladšímu zakladateli 15 a nejstaršímu 68 let. Průměrný věk všech účastníků studie pak činí 37 let.

Nejdůležitějším odvětvím se zde stále jeví oblast IT a softwaru, a to i přestože jeho podíl oproti roku 2018 mírně poklesl z 35 na 31 %. Naopak mírný nárůst byl zaznamenán v počtu podniků z oblasti spotřebního zboží (10 %) a finančnictví a finančních technologií (6 %). Z průzkumu dále vyplývá, že více než 90 % rakouských startupů je činných na zahraničních trzích nebo zahraniční expanzi v blízké budoucnosti plánují. Za trh budoucnosti byla označena Asie, kde však v současnosti působí jen velmi malé procento začínajících firem.

Ministryně pro digitalizaci a podnikatelské prostředí Margarete Schramböck se k postoji současné rakouské vlády k startupům vyjádřila následovně: „Jakožto spolková vláda máme za cíl startupy a začínající firmy podpořit co možná nejlépe. Nejedná se zde pouze o finanční opatření, nýbrž také o odvahu k novým iniciativám, snižování byrokratických překážek a digitalizaci úředních procesů.“

Jako trend budoucnosti se ukázala být umělá inteligence (AI). Přibližně dvě třetiny respondentů (67 %) považuje umělou inteligenci za jeden z pěti nejdůležitějších budoucích trendů. Dalšími rezonujícími tématy mezi rakouskými startupy jsou Big Data (37 %), zelené technologie (32 %), personalizovaná zdravotní péče (29 %) a internet věcí (IoT) s 28 %.

Zpracoval kolektiv pracovníků zahraniční kanceláře CzechTrade ve Vídni
Zdroj: www.trendingtopics.at

Pravidelné novinky e-mailem