Transfer technologií jako potenciál exportu

Export technologií a mezinárodní spolupráce na vědeckých projektech za podpory CzechTrade

Zahraniční kancelář CzechTrade Baku poprvé zajištovala službu pro českého zástupce vědy, výzkumu a vzdělávání. Cílem této cesty bylo zjistit potenciál spolupráce na vědeckých projektech mezi českou, ázerbajdžánskou a gruzínskou stranou.

Zahraniční kancelář pro klienta domluvila jednání nejen se zástupci vědy, výzkumu a vzdělávání, ale i se zástupci ministerstva školství a inovativních agentur v obou zemích. Transfer technologií a hledání partnerů v jiných zemích je velkým potenciálem pro budoucí exportní příležitosti. Tato první cesta zástupce jedné z českých univerzit to potvrdila.

Zpracoval kolektiv kanceláře CzechTrade Ázerbájdžán. 
• Oblasti podnikání: Služby | Věda, výzkum a vývoj
• Teritorium: Asie | Ázerbájdžán | Gruzie | Zahraničí