Trinidad a Tobago plánují využívat nové zdroje energie

Pobřežní vítr nabízí slibnou alternativu pro ostrovní zemi, která má na pevnině omezené zdroje.

Během příštího desetiletí by se větrná energie na moři – jak pevné jednotky v mělkých vodách, tak plovoucí v hlubších vodách – měla stát jedním z nejkonkurenceschopnějších zdrojů elektřiny vůči aktuální energii ze zemního plynu, podobně jako fosilní paliva, solární fotovoltaická energie a větrná energie na pevnině. Zemní plyn je aktuálně zdrojem téměř 100 % elektřiny v zemi a bude i nadále hrát klíčovou roli jako přechodné palivo v závislosti na stávajících zásobách a zdrojích plynu.

Právě dostupnost zemního plynu pro výrobu elektřiny a nízké sazby spojené s jeho dodávkami zmírnily dosavadní naléhavost, s níž se řešila otázka obnovitelných zdrojů energie na ostrově. Je důležité poznamenat, že státní energetická společnost T&TEC má podepsané smlouvy s dodavateli elektrické energie až do konce současné dekády a do té doby dokáže 100% vykrýt poptávku po energii v zemi.

V rámci národní rozvojové strategie Vision 2030, která zohledňuje začlenění obnovitelných energií, ministr energie Franklin Khan také vyzdvihl solární elektrárnu o výkonu 130 MW plánovanou konsorciem Lightsource BP, BP a Shell. Součástí rozvojové strategie je i cíl snížení emisí o 103 milionů tun uhlíku právě do roku 2030.

Zpracoval kolektiv pracovníků zahraniční kanceláře CzechTrade Mexiko. 
Zdroj: 
www.bnamericas.com
• Témata: Zahraniční obchod
• Teritorium: Amerika | Trinidad a Tobago | Zahraničí