Zdroj: CzechTrade

Turecká ekonomika poroste vyšším tempem

Světová banka reviduje odhad růstu turecké ekonomiky. V letech 2023 a 2024 by měl být vyšší než dříve predikovaný.

Světová banka očekává, že turecká ekonomika v roce 2023 poroste o 3,2 procenta z předchozího odhadu 2,7 %. Odhad růstu pro rok 2024 zvýšila ze 4 procent na 4,3 procenta. Střednědobý výhled na rok 2025 pak stanovuje na 4,1 %. V roce 2022 turecká ekonomika vzrostla o 5,6 procenta.

Ilustrační fotografie

Prognóza růstu v roce 2023 je vyšší, než se dříve předpokládalo, neboť omezování následků zemětřesení je více kompenzováno pozitivními momenty z konce minulého roku a další vládní podporou domácnostem, včetně nastaveného systému předčasného odchodu do důchodu.

Očekávají se také výraznější investice ze strany turecké vlády za předpokladu, že úsilí o rekonstrukci postižených oblastí zemětřesením bude pokračovat rychle. Je také třeba, aby se současná politická nejistota z nadcházejících květnových voleb posléze rychle uklidnila. Ekonomika by tak v nadcházejících dvou letech mohla růst o 4,2 %, podpořená investicemi v rámci snah o rekonstrukci.

V Jordánsku Češi uspěli se sklem, voňavkami i fotovoltaikou

Škody způsobené zemětřesením se odhadují na úrovni 4 % HDP roku 2021. Celkové ekonomické dopady včetně nepřímých, sekundárních škod by mohly představovat až 8 %. Zatímco zemětřesením postižené regiony se na tureckém HDP podílí jen z 9,4 %, tyto regionu jsou na druhou stranu vysoce produktivní v zemědělském sektoru. Škody způsobené na orné půdě a výpadky možnosti jejího obhospodařování v důsledku zemětřesení by mohly ale vyvolat další tlak na růst cen potravin a zhoršit potravinovou soběstačnost v zemi. 

Zpracoval kolektiv zahraniční kanceláře CzechTrade Turecko. 
Zdroj: https://www.paturkey.com

• Teritorium: Asie | Turecko | Zahraničí
• Oblasti podnikání: Ostatní

Doporučujeme