Turecko cílí na efektivnější zemědělství

S ohledem na klimatické změny si je Turecko vědomo možného nebezpečí v oblasti zemědělství. Z tohoto důvodu se chce více soustředit na efektivní využití zemědělských zdrojů

Turecké ministerstvo zemědělství a lesnictví prohlásilo, že hodlá věnovat zvýšenou pozornost hrozbám spojeným s klimatickými změnami a jejich možnými dopady na zemědělský sektor v Turecku. Má tak v plánu stát se jednou z vůdčích zemí, která se této problematice bude intenzivně věnovat.

Zemědělský sektor je v Turecku velmi významným odvětvím, zaměstnává kolem 18 % populace v produktivním věku. Zemědělský a potravinářský sektor je nevíce ohrožen klimatickými změnami, z tohoto důvodu je nutné k dané problematice urgentně přistoupit a řešit jí. Snahou je tak rozvíjet model udržitelného zemědělství.

Turecko odhaduje pokles zemědělského výnosu o 10 až 25 % do roku 2050 díky klimatickým změnám. Tématem je tak udržitelnost úrodnosti půdy.

V Turecku již existují programy pro školení zemědělců, jak vhodně hospodařit se zemědělskou půdou, tyto aktivity vedly v posledních několika letech k několika násobnému zlepšení, i se zaměřením na BIO potraviny. Kladen je důraz na hospodárné využívání půdy a vodních zdrojů, zejména s ohledem na jejich možné znečišťování. Cílem je také zvýšení využitelnosti odpadů vznikajících při zemědělské činnosti, zejména biomasy, přeměnou na energii.

Je patrné, že udržitelný rozvoj zemědělské produkce bude i v souladu s projekty EU v Turecku v nadcházejících letech velkým tématem i pro vzájemnou kooperaci. Lze tak předpokládat, že zde bude velký zájme o pokročilé technologie, které budou nápomocné k naplňování tureckých snah o vytyčené cíle udržitelnosti.

Zahraniční kancelář CzechTrade Turecko bude situaci nadále monitorovat, přinášet k danému tématu novinky a reagovat nabídkou podpory českým firmám v tomto sektoru v nadcházející době.

Zpracoval kolektiv zahraniční kanceláře CzechTrade Turecko.
Zdroj: https://www.dailysabah.com
• Teritorium: Asie | Turecko | Zahraničí