Turecko hledá alternativy k zemnímu plynu

Kvůli diverzifikaci země hledá Turecko nové energetické zdroje. Stát se méně závislým na dovozu zemního plynu má pomoci odpad produkovaný zvířaty.

Zvířecí trus a další přírodní odpad, který je produkován zejména v chovatelském sektoru, má v Turecku hrát významnou roli při hledání alternativních energetických zdrojů za importovaný zemní plyn.

Ilustrační fotografie

Turecká technologická společnost TEMSAN úspěšně otestovala jí vyvinuté zařízení, které přemění při tlení vzniklý bioplyn na biometan. Díky využití této technologie může v budoucnu dojít k úspoře až 10 % roční spotřeby zemního plynu v Turecku. 

Pokud bude v Turecku veškerý zvířecí odpad využit, dokáže generovat na šest miliard kubických metrů biometanu, což by představovalo jednu desetinu z turecké spotřeby zemního plynu, za který Turecko vydá ročně na 15 miliard dolarů.

Nová technologie má pomoci přeměnit bioplyn na biometan tím, že zvyšuje podíl metanu. Následně pak může dojít k jeho dodání do rozvodné sítě zemního plynu. Bioplyn má podíl metanu ve výši 55 %, zemní plyn pak 95 %.

Biometan je trendem v Evropě a USA. Elektrárny využívající biometan k výrobě elektřiny se mohou stát alternativou k těm bioplynovým. Turecko nicméně také využívá bioplynové elektrárny, v loňském roce navýšilo jejich výkon ze 762 MW na 1 GW. Istanbulská metropole generovala z odpadů v loňském roce na 844 GWh elektrické energie. To umožnilo zásobit takřka 1,5 milionu obyvatel elektřinou.

Do konce letošního roku je v plánu rozšíření až na pokrytí potřeby dvou milionů obyvatel. V různých sektorech tureckého průmyslu je také využíván vodík jako snaha o využívání obnovitelných, šetrnějších zdrojů energie. Potenciál pro výrobu vodíku by v Turecku mohl dosahovat 1,6 milionu tun ročně.

Zpracoval kolektiv zahraniční kanceláře CzechTrade Turecko
Zdroj: https://balkangreenenergynews.com

• Oblasti podnikání: Energetika
• Teritorium: Asie | Turecko | Zahraničí