Turecko investuje do obnovitelných zdrojů energie

Investice ve výši 66 mld. USD byly v Turecku realizovány do obnovitelných zdrojů energie. 53 % z celkového instalovaného výkonu v Turecku připadá právě na OZE.

Turecko si je velmi dobře vědomo svého potenciálu pro instalace obnovitelných zdrojů energie, které jsou dány jeho polohou a přírodními možnostmi. Z celkového instalovaného výkonu zdrojů energie, které v Turecku ke konci minulého měsíce činily 98 493 MW bylo více jak polovina, konkrétně 52 353 MW, z obnovitelných zdrojů, dle prohlášení společnosti provozující přenosovou soustavu (TEIAŞ).

Dle asociace investorů v sektoru obnovitelných zdrojů energie je výše investice v porovnání s MW závislá na samotném zdroji, místě, kde se nachází, použitých technologiích, světových cenách a státních pobídkách. Pokud jsou vzaty tyto parametry v úvahu, pak investice v hydroenergetice dosáhly 35 mld. USD s instalovaným výkonem na 31 441 MW. Nicméně výkon hydroelektráren zaznamenal značný pokles díky nepříznivým podmínkám, které zapříčinily vysychání vodních zdrojů.

Investice do větrných elektráren, které představují druhý největší zdroj obnovitelné energie, dosáhla výše 13 mld. USD a instalovaného výkonu 10 014 MW. Ministerstvo energetiky a přírodních zdrojů uvedlo v minulém týdnu, že právě větrná energetika představuje významný zdroj, kdy Turecko s instalovaným výkonem řadí mezi top 10 zemí světa a na 5. místo v Evropě. Solární energetika pak představuje s instalovaným výkone 7 435 MW realizované investice ve výši 10 mld. USD. Následuje geotermální energetika s 1 650 MW a investicemi ve výši 6 mld. USD a biomasa s 1 813 MW a investicemi 2 mld. USD. Ke konci srpna se hydroenergetika podílela na výkonu z 32 %, větrná pak z 10,2 %, solární energetika představovala 7,5 %, geotermální 1,7 % a biomasa 1,8 %.D

Díky suchu představoval v letošním roce mezi lednem a srpnem podíl obnovitelných zdrojů na celkovém množství jen 37,7 %. V letošním roce, pokud jde o nové investice, zaujala první příčku instalace nového výkonu v sektoru větrných elektráren, kdy šlo 1 182 MW, solární energetika představovala 768 MW, 457 MW pak tvořily hydroelektrárny328 MW biomasa a 37 MW geotermál. Turecko pak cílí na stav, kdy ročně přidá 1 000 MW výkonu u solární energie a 1 000 MW výkonu u energie větrné. V sektoru obnovitelných zdrojů energie je tak spatřován značný potenciál, tak i pro české technologické společnosti, které by měly v tomto segmentu co nabídnout jako dodavatelé sofistikovaných technologií.

Zpracoval kolektiv zahraniční kanceláře CzechTrade Turecko.
Zdroj: Dailysabah.com
• Teritorium: Asie | Turecko | Zahraničí