Zdroj: CzechTrade

Turecko schválilo dotace pro další zdroje obnovitelné energie

Nad rámec již exitujících jsou v Turecku zařazeny do podpory další zdroje obnovitelné energie. Nově mezi ně patří větrné elektrárny na moři a zdroje generující energii z vln a odlivu.

V Turecku vypršela platnost posledního výkupního tarifu pro elektrárny na výrobu elektřiny z obnovitelných zdrojů v polovině roku 2021. Podle nového rozhodnutí tak mají nyní provozovatelé těchto zdrojů nárok na zvýhodněné ceny elektřiny. Týká se to zařízení uvedených do provozu v období od 1. července 2021 do konce roku 2030. Tento postup bude platný po dobu deseti let. S výjimkou geotermálních zařízení a přečerpávacích hydroelektráren, pro které platí patnáct let.

Ilustrační fotografie

U většiny technologických zařízení na generaci energie mají příjemci, kteří splňují turecké požadavky týkající se domácího podílu výroby, dostávat během tohoto období dalších 0,288 lir za kWh (0,0148 dolarů za kWh), a to po dobu pěti let. Nejvíce z podpor připadá na nové zdroje, kdy větrným farmám na moři bylo určeno jako podpora 0,3845 lir za kWh nebo 0,0197 dolaru za kWh, společně s přečerpávacími hydroelektrárnami spolu s přílivovými a vlnovými instalacemi a systémy skladování elektřiny integrovanými s větrnými nebo solárními systémy.

Tarifní ceny jsou stanoveny jak v lirách, tak dolarech a jsou pravidelně jednou měsíčně upravovány. Úřady bylo uvedeno, že směnný kurz bude mít při výpočtu větší váhu než dříve, jelikož hodnota liry je čtyřikrát až pětkrát nižší než před pěti lety vůči euru a dolaru. Pro elektrárny solární kombinované s větrným zdrojem (hybridní) se úroveň tarifu pohybuje mezi 5,85 a 7,15 centy za kWh.

Jako základní zdroj, za který se v Turecku považuje solární energie, pevninský vítr a biomasa, se tarif pohybuje mezi 4,95 a 6,05 centy za kWh. V kategorii geotermálních zdrojů energie a přečerpávacích hydroelektráren je tarif nejvyšší, 9,45 až 11,55 centů za kWh.

Zpracoval kolektiv zahraniční kanceláře CzechTrade Turecko. 
Zdroj: https://balkangreenenergynews.com

• Teritorium: Asie | Turecko | Zahraničí
• Oblasti podnikání: Energetika

Doporučujeme