Zdroj: CzechTrade

Turecko se soustředí na zvyšování bezpečnosti budov

Turecko začíná pracovat s digitálním certifikátem budov. Sloužit má především k poskytování důležitých informací pro případ nenadálých událostí.

Ke konci roku 2021 Turecko započalo s iniciativou, která si klade za cíl posílit bezpečnost budov a poskytnout důležité informace pro případ nenadálých událostí, jako jsou zemětřesení nebo požár. Budovy, které projdou velmi přísným certifikačním procesem následně obdrží certifikát.

Ilustrační fotografie

Celkový počet certifikovaných budov v současné době dosahuje takřka 50 tisíc. Z toho nejvíce jich je v Istanbulu, a to na 5000. Poté, co budova projde certifikačním procesem, získá digitální certifikát, který je umístěn v podobě QR kódu na konstrukci budovy a tato je opatřena také RFID čipem. Navíc jsou veškeré údaje zaneseny do centrální databáze.

Mezi důležité informace, které jsou obsaženy v daných mediích pak patří zejména stavební plán dané budovy a počet osob v budově hlášených. Tyto informace jsou pak velmi prospěšné v případě krizových situací, jakými může být zemětřesení nebo požár. RFID čip umožnuje načíst potřebné informace až do vzdálenosti 50 metrů od budovy. Toto pak umožní záchranným složkám rychle a lépe se zorientovat na místě v případě potřeby.

Stavebnictví zažívá v Británii po pandemii boom. V čem jsou šance pro české firmy?

Tyto nové technologie, které přinášejí vyšší bezpečnost pro obyvatele, jsou velmi vítané mezi majiteli domů, kteří se k iniciativě často hlásí. Proces certifikace s ohledem na jeho detailnost je poměrně náročný a ne každá budova může přísným kritériím dostát.

Budovy, které certifikát získají, budou každých pět let opětovně kontrolovány, zda si udržují a splňují daná certifikační kritéria. Příslušným orgánům pak budou v budoucnu data zanesená v databázi sloužit i k tomu, aby na místě byli schopni rychle posoudit, zda nedochází k nepovoleným stavebním úpravám, nástavbám nebo odstraňováním částí budov oproti původnímu stavebnímu plánu.

V Turecku jsou technologie smart cities na vzestupu a skýtají prostor pro uplatnění zahraničních, tedy i českých dodavatelů. Máte-li zájem o obchodní spolupráci v tomto ohledu, kontaktujte zahraniční kancelář CzechTrade v Istanbulu

Zpracoval kolektiv zahraniční kanceláře CzechTrade Turecko.
Zdroj: https://www.dailysabah.com

• Teritorium: Asie | Turecko | Zahraničí