Zdroj: CzechTrade

Turecký národní energetický plán počítá s využitím vodíku

Turecko se zavázalo k nulové emisní stopě do roku 2053. K naplnění cíle má nápomoci i vodík.

Nový energetický plán Turecka má podpořit růst ekonomiky a transformaci energetického sektoru, a to s ohledem na ochranu životního prostředí. Potřeba energetických surovin bude v Turecku nadále stoupat. V roce 2020 dosáhla 147,2 mil. tun ropného ekvivalentu, do roku 2035 by měla dosáhnout 205,3 mil. tun. To představuje takřka 40 % nárůst.

Ilustrační fotografie

Postupně se Turecku daří zvyšovat podíl obnovitelných zdrojů energie. V roce 2020 činil 16,7 % na celkové tvorbě energie, do roku 2035 pak má dosáhnout 23,7 % a dále růst. Instalovaného výkonu 189,7 GW dosáhne právě do roku 2035. Na tuto hodnotu má vzrůst z 95,9 GW. Očekává se, že ze 74,3 % se na tomto navýšení budou podílet obnovitelné zdroje energie.

Prim by měly hrát solární elektrárny, kdy v roce 2035 dosáhne instalovaný výkon 52,9 GW, u větrných elektráren pak 29,6 GW. Vodní elektrárny se budou podílet s 35,1 GW a zařízení pro využití geotermální energie a na biomasu dohromady s 5,1 GW. Počítá se také s bateriovými úložišti, která by měla dosáhnout kapacitu 7,5 GW. Vzhledem k výstavbě jaderné elektrárny by tento zdroj měl dosáhnout na 11,1 % podíl, také do roku 2035.

ExportMag.cz: Digitrony slaví comeback. Český startup uspěl s technickou stavebnicí

Velmi významným prostředkem ke splnění závazku nulové emisní stopy v roce 2053 má přispět zelený vodík. Tedy vodík získávaný za využití obnovitelných zdrojů energie elektrolýzou vody. Mezi lety 2030 až 2053 bude docházet k přimíchávání vodíku do zemního plynu s podílem 12 % a do syntetického metanu 30 %.

Do roku 2035 Turecko cílí na snížení ceny produkce vodíku na 2,4 dolaru za kilogram a do padesátých let tohoto století chce snížit cenu na polovinu. Vodík získávaný elektrolýzou vody má do roku 2030 dosáhnout výrobní kapacity elektrolyzéru na úrovni dvou gigawatt, do roku 2035 pěti gigawatt a v roce 2053 pak představovat kapacitu 70 GW.

Zpracoval kolektiv zahraniční kanceláře CzechTrade Turecko.
Zdroj: https://enerji.gov.tr

• Teritorium: Asie | Turecko | Zahraničí
• Oblasti podnikání: Energetika

Doporučujeme