Turistický sektor v Brazílii vykázal vloni růst prodejů o 2,2 %

Turistický sektor v Brazílii navýšil prodeje a také vytvořil více pracovních míst v roce 2019. Sektor vyfakturoval o 5,1 mld. brazilských reálů (BRL) více než v předchozím roce a zaměstnal bezmála 36 tisíc nových pracovníků.

Nová pracovní místa znamenala navýšení zaměstnanosti o 1,2 % oproti roku 2018. Na výrazné výkyvy v první polovině roku 2019, kdy měla na turistický ruch vliv nejistota ohledně ekonomického růstu a státních reforem, navázal stabilní růst v druhé polovině roku, ovlivněný změnou norem pro čerpání prostředků ze státního fondu zaměstnanosti, snižováním úroků z půjček či výhledem stabilní inflace.

Na celkových tržbách měly největší podíl restaurace a stravovací zařízení (53,3 %), doprava (26 %) a ubytování (11 %).

Zpracoval kolektiv pracovníků kanceláře CzechTrade Sao Paulo
Zdroj: exame.abril.com.br

Pravidelné novinky e-mailem