Turistika v Egyptě je na vzestupu

Do Egypta se vracejí turisté.

Egyptská centrální banka uveřejnila několik zajímavých statistik a údajů, které jsou zaměřeny na turistický ruch. Tyto informace jen dokumentují opětovný zájem o cestování do této země pyramid. Turistický průmysl dosáhl nejvyšších příjmů v letech 2009 a 2010 celkově to bylo USD 11,6 mld. Od té doby byl zaznamenán jen pokles příjmů, který vrcholil v letech 2015 a 2016, kdy bylo dosaženo jen USD 3,8 mld. Jelikož poslední statistky uvádějí, že v sezónách 2017 a 2018 činily příjmy z turistiky USD 9,8 mld., jedná se o masivní návrat turistů.
V celku je rovněž zajímavé postupné přelévání turistů, kteří cestují z 88 % do Egypta letadlem, mezi různými zeměmi. Zatímco v současné době reprezentují Němci až jednu třetinu všech turistů, tak na druhé straně Rusko před rokem 2011 dosahovalo 30 procent. Až 59 procent všech turistů přijíždí z Evropy a 22 procent potom ze Středního východu.

Zdroj: Monthly Business – American Chamber of Commerce
Zpracoval kolektiv pracovníků zahraniční kanceláře agentury CzechTrade v Káhiře 

Pravidelné novinky e-mailem