Zdroj: CzechTrade

Uchazeči o vládní zakázky v USA potřebují registraci u SAM.gov

Registrace, vyhledávání a zadávání dat ve vládních registrech ve Spojených státech nyní vyžadují používání nového jedinečného ID subjektu.

Jedinečný identifikátor subjektu používaný v celé federální vládě Spojených států se změnil z čísla DUNS na jedinečné ID (identifikační číslo) subjektu. Jedinečné ID subjektu je 12místné alfanumerické identifikační číslo přiřazené každému subjektu. Původní identifikační číslo DUNS je zrušeno.

Ilustrační fotografie

Termín subjekt se vztahuje na hlavní dodavatele, organizace nebo jednotlivce, kteří si přejí obchodovat s vládou USA. Termín Mezinárodní subjekt odkazuje na subjekt, který sídlí mimo Spojené státy.

Registrace subjektu umožňuje ucházet se o vládní zakázky v USA. Komplexní a aktuální informace o subjektech jsou nezbytné pro federální proces udělování fondů. Je důležité připravit si informace a poskytnout dostatek času na zpracování a dokončení registrace. Registraci je nutné obnovovat každých 365 dní, aby zůstala aktivní.

Zpracoval tým zaměstnanců zahraniční kanceláře CzechTrade Chicago, USA.
Zdroj: www.fsd.gov

Doporučujeme