Účinný burka ban v Nizozemsku?

V Nizozemsku vstoupil v platnost zákaz zahalování obličeje

Od dnešního dne je zakázáno pohybovat se v Nizozemsku v prostorách veřejné dopravy, nemocnicí a dalších veřejných místech se zahalenou větší částí obličeje a těla. Primárně se jedná o burku, nejkonzervativnější formu zahalování, kdy není zahalena jen tvář, ale v podstatě celé tělo, včetně očí, které jsou „chráněny“ hustou mřížkou. Dále je zakázáno nosit nikáb, jež je na první pohled s burkou zaměnitelný a balaclavu neboli lyžařskou masku, což je pokrývka celé hlavy včetně obličeje s vystřiženými otvory pro oči a ústa.

Výjimkami jsou u svářečů svářečské ochranné masky, party masky nebo třeba hygienické roušky.
Dle oficiálních průzkumů je zákazem v Nizozemsku postiženo jen nepatrné množství žen – při průzkumech v roce 2009 byl zjištěn počet mezi 80 a 100 ženami, které burku nebo nikáb oblékají pravidelně a kolem 400 žen, které se zahalují jen příležitostně.

A co se stane, když žena se zcela zahaleným obličejem vstoupí do prostoru, na nějž se vztahuje zákaz? V první řadě je na správci daného místa – řidiči autobusu či zaměstnanci nemocnice – aby osobu na zákaz upozornil a vyzval ji buď k odstranění pokrývky obličeje, nebo opuštění prostoru. Pokud daná osoba odmítne, přivolaná policie může udělit pořádkovou pokutu ve výši 150 až 415 EUR a v krajním případě osobu zadržet.

Vášnivá debata se strhla s ohledem vykonatelnosti tohoto zákazu. Řada institucí již naznačila, že případné nápravy porušení předpisů v podobě zahaleného obličeje pro ně opravdu nejsou prioritou – společnosti provozující veřejnou přepravu nechtějí riskovat zpoždění, ani hádky a nechávají tak na svých zaměstnancích, jak s problémem naloží. Nemocnice se obávají, že pro zákaz nevyhledají lékařskou pomoc ti, kteří by ji jinak potřebovali – v této souvislosti policie na síti Twitter prohlásila, že by bylo řešením zřídit vyhrazené prostory pro ty, kteří odhalení obličeje z těch či oněch důvodů odmítají. A konečně, velké úřední budovy rovnou prohlásili, že prosazování zákona není v tomto směru prioritou.

Dle stanoviska vlády musí být lidé rozpoznáni a identifikovatelní. Kritika v čele s Amnesty International hovoří o potírání práv ve smyslu nuceného výběru oděvu a potírání práva na svobodu vyznání a jeho vyjádření. Na druhou stranu, Evropský soud pro lidská práva ve svém stanovisku z roku 2014 neshledal ve spojitosti se zákazem zahalování tváře porušení Evropské konvence o lidských právech.

V Rotterdamu vznikla již před časem politická islámská strana NIDA, která se zavázala platit za pokutu za takto potrestané ženy a otevřela k tomuto účelu speciální konto, kam může kdokoli poslat příspěvek. Francouzský podnikatel, milionář a aktivista Rachid Nekkaz prohlásil, že za nizozemské ženy zaplatí ve spojitosti s „burka ban“ všechny pokuty.

Nizozemsko se po 13 letech příprav tohoto zákazu připojilo k dalším evropským zemím, které zákaz ve veřejných budovách postupně zaváděly. Jen pro zajímavost – první zemí, kde bylo úplné zahalení obličeje na veřejnosti zakázáno, byla v roce 2011 Francie, postupně se připojila Belgie, Bulharsko, Lotyšsko, Dánsko, Rakousko a kanton Ticino ve Švýcarsku, zákaz pak částečně zavedlo Německo či Španělsko.

Zákaz a jeho vynutitelnost provází řada nejasností a debat, pro mnohé jde spíše jen o symbolický krok a gesto Nizozemska, kterým se v boji proti islámskému radikalismu připojuje. V praxi se ale v podstatě nic nemění a Nizozemsko dál zůstává tou tolerantní zemí, kde se rozdílné kultury a národnosti nestřetávají, ale koexistují.

Zdroj: Trouw, strana 3 a 17, De Volkskrant, strana 17
Sestavil kolektiv zahraniční kanceláře CzechTrade Benelux

Pravidelné novinky e-mailem