Ukrajina je jedním z největších světových spotřebitelů zkapalněného plynu jako motorového paliva

Dle obsahu použití zkapalněného plynu jako paliva v dopravních prostředcích patří Ukrajina mezi pět největších spotřebitelů ve světě. Poradenská skupina A-95 odhaduje, že v roce 2020 překročí objem spotřeby toho paliva v zemi dva miliony tun.

Od roku 2013 do roku 2019 se spotřeba zkapalněného plynu na ukrajinském trhu zvýšila o 115 %, nafty o 17 %, zatímco spotřeba benzínu poklesla o 43 %. V roce 2019 byla struktura spotřeby motorových paliv v Ukrajině následující: nafta 64 %, benzín 18 %, zkapalněný plyn 18 %.

Podobný stav není z hlediska světové praxe zcela typický a vyvolává řadu vážných problémů. Jako hlavní příčina prudkého nárůstu podílu zkapalněného plynu se uvádí nevyvážený přístup ke zdanění ropných produktů. Spotřební daň na zkapalněný plyn je nyní totiž čtyřikrát nižší než na benzín (52 Euro oproti 213 Euro za 1 000 l), přičemž spotřební daň na naftu (139,5 EUR / 1 tis. l) je téměř dvakrát nižší než na benzín.

Toto vychýlení způsobilo nárůst spotřeby zkapalněného paliva, které se stalo pro spotřebitele cenově nejatraktivnějším. Růst poptávky po zkapalněném plynu a naftě stimuloval rovněž tak jejich dovoz (především z Ruska, Běloruska a Kazachstánu), zatímco kapacity ukrajinských rafinerií jsou nyní vytíženy méně než na 50 %. 

Místní experti nyní připravují návrh zákona, který by měl upravit sazby spotřební daně a touto cestou vylepšit bilanci spotřeby různých typů motorových paliv. Dle jejich názoru má činit spotřební daň na zkapalněný plyn 70–75 % sazby daně na benzín, čímž se zachová cenová atraktivita zkapalněného plynu a místní rafinerie dostanou impuls pro rozvoj, zároveň se sníží závislost na dovozu. Nárůst částky spotřební daně bude probíhat postupně v průběhu dalších pěti let. Spotřební daň z motorové nafty se plánuje ponechat na současné úrovni.

Zpracoval kolektiv pracovníků zahraniční kanceláře CzechTrade v Kyjevě.
Zdroj: www.ukrinform.ua  
• Témata: Zahraniční obchod
• Teritorium: Ukrajina