Ukrajina letos investuje do elektrické přenosové soustavy přes 130 mil. eur

Dne 24. března schválila Národní komise pro regulaci v energetice a komunálních službách Ukrajiny investiční program národní energetické společnosti Ukrenergo na rok 2021 v objemu 4,33 miliardy UAH (v přepočtu 130 mil. eur).

V rámci schváleného investičního programu bude směřováno 3,23 miliardy UAH (75 % prostředků) na technické vybavení a rekonstrukci stávajících sítí a 1,1 miliardy UAH (25 %) na výstavbu nových objektů. Hlavní podíl na financování (68 %) se pokryje půjčkami mezinárodních finančních institucí, s nimiž státní společnost Ukrenergo dlouhodobě spolupracuje. Mezi klíčové instituce patří Mezinárodní banka pro obnovu a rozvoj, Evropská investiční banka, Evropská banka pro obnovu a rozvoj a německá vládní banka KfW.

Hlavními cíli letošních investic bude realizace programu výměny transformátorového zařízení, automatizace rozvoden, rozvoj sítí pro navýšení kapacity generace (vodní akumulující elektrárna Dnistrovska), zvýšení spolehlivosti napájení jednotlivých energetických bloků a příhraničních západních a východních regionů pro stabilní provoz systému s výhledem integrace s ENTSO-E.

Investiční program je vypracován na základě desetiletého plánu rozvoje přenosové soustavy Ukrajiny, který každoročně aktualizuje Ukrenergo. V roce 2020 vykonala státní společnost Ukrenergo roční investiční program na 95,3 % a investovala 3,12 miliardy UAH do rozvoje sítí.

Zpracoval kolektiv pracovníků zahraniční kanceláře CzechTrade Ukrajina. 
Zdroj: 
https://ua.energy/
• Témata: Zahraniční obchod
• Oblasti podnikání: Energetika | Investice
• Teritorium: Evropa | Ukrajina | Zahraničí