Ukrajina připravuje legislativu pro rozvoj elektromobility

Ministerstvo infrastruktury Ukrajiny prezentovalo návrh zákona, který od roku 2027 zakazuje registrovat benzínová a naftová auta v zemi. To by mělo přispět k navýšení podílu elektromobilů. Růst trhu elektromobilů však brzdí nedostatečná síť nabíjecích stanic.

Zákon navrhuje zakázat dovoz a první registraci ojetých vozů s naftovými motory od 1. ledna 2027 a od 1. ledna 2030 pak první registraci nových naftových vozů, jakož i ojetých a nových vozů s benzínovými motory.

Nadezda Murmakova / Shutterstock.com

Zákaz se nebude vztahovat na vozidla ozbrojených sil a jiných vojenských formací, zemědělské vozy používané mimo veřejné komunikace, vozy z dědického řízení, stejně jako retro a sběratelské vozy vyrobené před rokem 1981.

Návrh počítá s navýšením podílu elektrických vozů na vnitrostátní dopravě na 75 % do roku 2030. To je poměrně ambiciózní cíl, neboť k 1. červenci letošního roku činil počet elektromobilů na Ukrajině téměř 29 tisíc, což je méně než jedno procento všech vozů zaregistrovaných v zemi.

Podle asociace podniků automobilového průmyslu Ukravtoprom v roce 2020 Ukrajinci zaregistrovali 7,5 tisíce elektromobilů, přičemž drtivou většinu tvoří ojeté vozy, přibližně 85,5 tisíce nových aut na benzín, naftu či plyn a 350 tisíc ojetých automobilů se spalovacími motory, které byly dovezeny ze zahraničí.


Rychlému navýšení počtu elektromobilů v zemi mají přispět daňové úlevy. Elektromobily lze nyní dovážet na Ukrajinu bez úhrady DPH a s nulovou sazbou dovozního cla. Při dovozu se splácí pouze spotřební daň ve výši jedno euro za kilowatt baterie. Od 1. ledna 2026 se stejnými daňovými úlevy se budou dovážet vozidla na zkapalněný a stlačený plyn nebo bioplyn.

Ukrajina se snaží podpořit i domácí výrobu elektrických vozů. Do 1. ledna 2031 parlament osvobodil od splacení DPH dovoz dodávek zařízení a komponentů pro výrobu elektrických vozidel a automobilů na plyn, pokud tyto díly používají ukrajinské podniky pro výrobu ekologických vozů.

Aktivní vývoj elektrických vozidel však není možný bez zajištění příslušné infrastruktury – především nabíjecích stanic. V současné době v zemi funguje 11,4 tisíce nabíjecích bodů (konektorů) a přes 4000 čerpacích stanic nabízejících dobíjení elektromobilů, což je mimořádně málo pro tak velkou zemi. Do konce roku 2021 má ministerstvo infrastruktury Ukrajiny prezentovat studii proveditelnosti projektu na výstavbu sítě vysokorychlostních nabíjecích stanic na hlavních silnicích v zemi: M-03 Kyjev – Charkov, M-05 Kyjev – Oděsa, M-06 Kyjev – Chop, M-09 Lvov – Rava – Ruska, M-10 Lvov – Krakovets.

Ministerstvo infrastruktury také vypracovalo návrh zákona, který počítá s přechodem měst s více než 300 tisíci obyvateli na elektrické autobusy do roku 2025. Plán počítá s financováním od nadnárodních institucí a bank.


Všechny návrhy ministerstva obdržely podporu místní odborné veřejnosti, takže se počítá s jejich úspěšným projednáním a schválením v ukrajinském parlamentu.

Zdroj: https://www.unian.ua
Zpracoval kolektiv pracovníků zahraniční kanceláře CzechTrade Ukrajina.
• Teritorium: Evropa | Ukrajina | Zahraničí