Ukrajina: velké investice do sektoru výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů

Během roku 2019 bylo na Ukrajině investováno přibližně 3,7 miliardy EUR do výstavby zařízení na výrobu elektřiny z obnovitelných zdrojů s výrobní kapacitou 4,5 gigawattů.

Díky realizovaným loni projektům dosáhla celková kapacita ukrajinské obnovitelné energetiky 6,8 GW, což jí umožňuje vyrábět více než 8,4 miliardy kWh elektřiny ročně, tj. 5,5 % výroby elektřiny v zemi.
V průběhu roku 2019 byla největší obnovitelná zařízení postavena ve formě solárních (78,5 % všech spuštěných loni výrobních kapacit) a větrných elektráren (14,1 %). Podíl dalších typů zařízení je podstatně menší: solární elektrárny v soukromých domácnostech (5,4 %), bioelektrárny (1,6 %) a malé vodní elektrárny (0,33 %).
V minulých pěti letech bylo zainvestováno do projektů výroby ekologické elektřiny na Ukrajině téměř 4,9 miliardy EUR.

Zdroj: https://uprom.info
Zpracoval kolektiv pracovníků zahraniční kanceláře CzechTrade v Kyjevě.

Pravidelné novinky e-mailem