Ukrajinské hutnictví zažívá trvalou krizi

Výsledky báňského a hutního průmyslu Ukrajiny za první pololetí roku 2020 svědčí o stále trvající krizi v ukrajinském hutnictví, což souvisí s celkovou situací, která se vyvinula na světovém trhu s ocelí již od 3. čtvrtletí 2019, a ne v souvislosti se sílící pandemií koronaviru.

Mezi hlavní příčiny poklesu výroby ukrajinského hutnictví patří protekcionismus v zemích, které tradičně dovážejí ukrajinské zboží; světové snížení cen a poptávky po ocelářských výrobcích; nadbytečné světové ocelárenské kapacity v rozsahu až 440 mil. tun ročně. Dalšími komplikujícími faktory je navýšení dopravních tarifů ukrajinskými státními monopolisty jako železnice Ukrzaliznycja, Správa námořních přístavů Ukrajiny a navýšení ceny plynu dodavatelem Naftohaz. 

Ukrajinský těžební a hutní průmysl je důležitou složkou průmyslového komplexu Ukrajiny, který se podílí cca 26 procenty na všech devizových příjmech státu, vytváří 12 procent HDP a spolu s navazujícími odvětvími zaměstnává přes 600 tis. osob.

Dle údajů ze začátku července 2020 byla zprovozněna většina výrobních kapacit ukrajinských metalurgických podniků a to dle typů zařízení: 18 z 21 vysokých pecí, 6 z 8 pecí s otevřeným ohněm, 14 z 16 konvertorů, 5 z 15 elektrických pecí a 15 ze 17 kontinuálních licích strojů.

Dle údajů asociace podniků hutnického průmyslu Ukrmetalurgprom vyrobily v prvním pololetí 2020 ukrajinské metalurgické podniky následující objemy hutních výrobků:

  • aglomerát – 15,74 mil. t (99,6 % oproti stejnému období v roce 2019);
  • koks hrubý – 4,81 mil. t (92,7 % k r. 2019);
  • litina – 9,98 mil. t (97,4 % k r. 2019);
  • ocel – 10,10 mil. t (92,4 % k r. 2019);
  • válcované výrobky – 9,03 mil. t (95,3 % k r. 2019);
  • potrubí – 0,41 mil. t (70,6 % k r. 2019).

Zdroj: http://www.ukrmetprom.org 
Zpracoval kolektiv pracovníků zahraniční kanceláře CzechTrade
• Oblasti podnikání: Hutní výroba
• Teritorium: Ukrajina