Zdroj: CzechTrade

Ukrajinský segment informačních technologií roste navzdory válce

Po začátku války musely ukrajinské společnosti urychleně učinit řadu rozhodnutí, aby zachovaly své podnikání. IT sektor je jedním z mála sektorů ukrajinské ekonomiky, který dokázal objem exportu služeb nejen udržet, ale i zvýšit.

Podle výsledků za deset měsíců roku 2022 přineslo IT odvětví ukrajinské ekonomice exportní příjmy ve výši 6 miliard amerických dolarů a dosáhlo 10% růstu ve srovnání s předchozím rokem. IT je jedním z předních odvětví ukrajinské ekonomiky a každým rokem rychle roste. Za posledních 6 let se tak zvýšil podíl exportu informačních technologií na HDP z 1,8 % na 3,5 % a celkově se zvýšil podíl na exportu služeb z 13,4 % na 37,8 %.

Ilustrační fotografie

O tom svědčí výzkum, který na podzim 2022 provedla Asociace IT Ukrajiny mezi 147 ukrajinskými IT společnostmi. Ukrajinský IT průmysl je převážně exportně orientovaný. Za posledních 6 let rostl objem exportu počítačových služeb každý rok v průměru o 26,8 % a v roce 2021 dosáhl 6,9 miliardy dolarů.

Nyní působí na trhu Ukrajiny v segmentu IT služeb 2400 společností, z toho 23,5 % jsou servisní společnosti a 76% produktové. Informační technologie se stále více rozšiřují napříč průmyslovými odvětvími. Umožňují automatizaci výrobních procesů, zvýšení produktivity, snížení nákladů a celkově zvýšení efektivity podnikání.

Digitrony slaví comeback. Český startup uspěl s technickou stavebnicí

Až 22 % ukrajinských podniků má IT specialisty na plný úvazek a dalších 15 % podniků využívá externí zdroje k provádění funkcí ICT. Informační technologie aktivně implementují především společnosti z oblasti financí, zemědělství, průmyslu, e-commerce a obranného komplexu.

Předpokládá se, že objem exportu IT služeb v roce 2022 bude činit 7,1 miliardy dolarů. Jde sice o nižší výsledek, než byla prognóza, ale stále převyšuje loňský objem.

Zpracoval tým pracovníků kanceláře CzechTrade Ukrajina. 
Zdroj: https://finance.ua/

• Teritorium: Evropa | Ukrajina | Zahraničí

Doporučujeme