Upozornění pro české silniční dopravce v Dánsku

Dánská policie zintenzivňuje kontroly dodržování pravidel pro vnitrostátní přepravu zahraničními dopravci a jejich nerespektování trestá pokutami.

Na základě negativních zkušeností s řidiči nákladních vozidel zj. z Rumunska, Polska a Litvy dánská policie zintenzivňuje kontroly dodržování pravidel pro vnitrostátní přepravu, tzv. kabotáž, která stanoví, že zahraniční dopravce smí uskutečnit maximálně tři vnitrostátní přepravy a poté je povinen s vozidlem opustit území Dánska.

Toto opatření má za cíl chránit domácí přepravce před dumpingovými cenami některých zahraničních speditérů. V této souvislosti velvyslanectví upozorňuje české silniční dopravce na nutnost dodržování limitu tří vnitrostátních přeprav, jehož nerespektování je policií nekompromisně trestáno citelnými pokutami.

Informace poskytnuta Zastupitelským úřadem České republiky v Kodani (Dánsko). Autor: Oto Weniger, zástupce velvyslance.

Pravidelné novinky e-mailem