Úřad pro životní prostředí schválil patnáct těžebních projektů v Kolumbii

Z celkového počtu těžebních společností, které podstoupily proces získání licence od Národního environmentálního licenčního úřadu (ANLA), získalo patnáct z nich souhlas, jedna licence byla naopak odebrána.

ANLA při udělování povolení spolupracuje s Národní agenturou pro infrastrukturu (ANI), Národní agenturou pro uhlovodíky (ANH), Národní těžební agenturou (ANM) a Jednotkou pro energetické plánování a těžbu (UPME). Šest udělených licencí náleží těžebním titulům v departmentu Antioquia, pět v Cesaru, tři v Córdobě a jedna licence patří departmentu Cundinamarca. Tyto iniciativy jsou zaměřeny na těžbu kovových a nekovových materiálů zahrnující zlato, nikl, uhlí a stavební materiály.
Stav těžebních titulů klasifikovaných vládou jako Projekty národního strategického zájmu (ve zkratce PINE), je následující:

  • Těžba zlata iniciativy Soto Norte – ANLA nedávno potvrdila zahájení správního procesu hodnocení dopadu na životní prostředí pro získání environmentální licence. Žádost předložila společnost Sociedad Minera de Santander (MINESA)
  • Těžba mědi iniciativy Quebradona v departmentu Antioqiua: ANLA si na konci listopadu vyžádala dodatečné informace k projektu od společnosti AngloGold Ashanti (AGA). AGA na konci ledna požadované informace dodala a proces hodnocení pro získání licence na těžbu v současné době pokračuje.
  • Průmyslová těžba zlata ve velkém měřítku projektu Marmato již získala předběžný souhlas. Čeká se na formální udělení licence těžební společnosti.
  • Těžba zlata v řece Nechí, která je projektem společnosti Mineros předložila několik žádostí v průběhu posledních 15 měsíců. V současnosti jsou předmětem posouzení úřadu ANLA.

Zpracoval kolektiv zahraniční kanceláře CzechTrade Kolumbie.
Zdroj: portafolio.co
• Oblasti podnikání: Nerostné suroviny a polotovary
• Teritorium: Kolumbie