Zdroj: CzechTrade

USA omezuje dovoz cukru a cukrovinek

Celkový dovoz cukru a výrobků obsahujících cukr do Spojených států ve fiskálním roce 2023 bude omezen na 7090 metrických tun surové hmoty pro všechny státy, kromě Kanady a Mexika.

Dne 15. září 2022 oznámilo americké ministerstvo zemědělství (USDA) stanovení kvótního množství rafinovaného cukru pro fiskální rok 2023 na 222 000 metrických tun surové hodnoty (MTRV). Tato částka zahrnuje minimální úroveň, k níž se Spojené státy zavázaly podle Dohody o WTO.

Ilustrační fotografie

Obchodní dohoda USA přiděluje celní kvótu pro rafinovaný cukr takto: 10 300 MTRV rafinovaného cukru Kanadě, 2954 MTRV Mexiku a 7090 MTRV ostatním importérům.

Dovoz veškerého speciálního cukru bude spravován podle zásady kdo dřív přijde, ten dřív mele v pěti tranších. Celkové množství speciálního cukru v rámci kvóty bude činit 1656 metrických tun surové hodnoty zahrnutých do minima WTO plus dalších 200 000 metrických tun.

Jihoameričané jsou posedlí krásou. Investují do ní navzdory krizi

První tranše byla otevřena 3. října 2022. Tranše jsou způsobilé pro vstup všech druhů speciálního cukru. Druhá tranše na 60 000 MTRV byla otevřena 10. října 2022. Třetí tranše také na 60 000 MTRV bude otevřena 20. ledna 2023. Čtvrtá tranše 40 000 MTRV bude otevřena 14. dubna 2023,  pátá tranše na 40 000 MTRV 14. července 2023.

Druhá, třetí, čtvrtá a pátá tranše budou vyhrazeny pro ekologický cukr a jiný speciální cukr, který se v současné době komerčně nevyrábí ve Spojených státech nebo není přiměřeně dostupný z domácích zdrojů.

Rafinovaný a speciální cukr pro celní kvótu pro fiskální rok 2023 může vstoupit do Spojených států od 3. října 2022.

Připravil tým zahraniční kanceláře CzechTrade USA (Chicago). 
Source: www.federalregister.gov

• Oblasti podnikání: Obchod | Potravinářský průmysl

Doporučujeme