Zdroj: CzechTrade

Úspěch českých firem na těžebním veletrhu MinExpo v Kolumbii

Mise byla zahájena 30. ledna, kdy se uskutečnila jednání na kolumbijském Ministerstvu pro těžbu a energetiku a Ministerstvu pro obchod, průmysl a turismus v Bogotě.

Po těchto setkáních se česká delegace přesunula do Medellínu, kde se uskutečnilo byznys fórum s více než 30 klíčovými kolumbijskými podniky. První ročník veletrhu MinExpo odstartoval ve středu a trval až do pozdních večerních hodin. Na události byla Česká republika čestným hostem. Česko reprezentovalo šest firem – Draslovka Holding, Enelex, Ferrit, Hansen Electric, TRANSROLL – CZ a ŽDB Drátovna.

Ilustrační foto | Adriano Castelli / Shutterstock.com

Akce tohoto formátu se v Kolumbii uskutečnila poprvé a o české firmy a jejich techniku byl mimořádný zájem. Těžebního veletrhu MinExpo se zúčastnilo 50 vystavovatelů. Rozhovory a jednání mezi společnostmi byly velice konstruktivní a byl postaven základní kámen pro budoucí spolupráci mezi českou a kolumbijskou stranou v těžební oblasti.

V pátek se vydaly české firmy do zlatého dolu Antioquía GOLD, který se nachází nedaleko Medellínu. Jelikož se v dole stále aktivně těží, na začátku programu proběhlo z bezpečnostních důvodů školení účastníků. Následovala terénní prohlídka pod dohledem vrchního technika. Exkurze se uskutečnila ve 230 metrech pod zemí a v přibližně 30 stupních Celsia. Program byl ukončen v místní jídelně pro horníky, po němž následoval přesun na letiště do Medellínu.

Českým exportérům přejeme mnoho úspěchů nejen na kolumbijském trhu.

Zpracoval kolektiv zahraniční kanceláře CzechTrade Kolumbie.

• Oblasti podnikání: Nerostné suroviny a polotovary | Obchod
• Teritorium: Amerika | Kolumbie | Zahraničí