Úspěšné vývozy turecké zemědělské produkce

Letos se Turecku úspěšně daří navyšovat vývozy zemědělských produktů. Obilovin už vyvezlo za 6,26 miliardy dolarů.

Turecko v letošním roce mezi lednem a červencem významně zvýšilo vývoz domácí produkce obilovin, a to o plných 35 % v porovnání se stejným obdobím loňského roku.

Svou roli v tomto úspěchu sehrává do značné míry oslabující kurz liry, ale také krize v dodávkách zemědělských komodit způsobení Ukrajinsko-Ruským konfliktem. Pouze v samotné červenci vývoz obilovin meziročně vzrostl o 23 % a dosáhl hodnoty 181,5 milionu dolarů. 

Mezi nejvýznamnější obchodní partnery Turecka se v minulém měsíci zařadil především Irák, následovaný USA a Alžírskem. Turecku se tak daří navzdory různým výzvám, které ovlivňují příjmy domácí ekonomiky od května loňského roku postupně stále zvyšovat výkonnost zemědělského sektoru a zemědělskou produkci úspěšně vyváží.

Země těží ze své geografické polohy a rozvinutému sektoru logistiky, která nahrává navazování v některých případech zpřetrhaným obchodním kontaktům z dřívější doby a současné potravinové krizi vyvolané výše uvedeným konfliktem. Turci se tak budou maximálně snažit zajistit trvalou přítomnost na stávajících a nových trzích, analyzovat vhodné dodavatelské a distribuční kanály, aby tyto trhy následně neztratili, až si situaci uklidní. 

Celkový export Turecka vzrostl v porovnání s předchozím sledovaným obdobím uplynulých sedmi měsíců o 19 % a zaznamenal hodnotu 144,4 miliardy dolarů. Nastalá situace hraje ve prospěch tureckého zemědělského sektoru. Vývoz produkce tohoto sektoru se v lednu až červenci meziročně zvýšil o 20 % na 18,8 miliardy dolarů, což představuje 13% podíl na celkovém exportu země.

Zpracoval kolektiv zahraniční kanceláře CzechTrade Turecko. 
Zdroj: https://www.hurriyetdailynews.com

• Teritorium: Asie | Turecko | Zahraničí