V 50 letech do důchodu? V Nizozemsku naopak!

Trh práce je stále vstřícnější – pro všechny věkové kategorie

 

Vysoká nabídka trhu práce způsobila, že stále více Nizozemců starších padesáti let nenárokuje příspěvek v nezaměstnanosti. Během jejich nároku na příspěvek v nezaměstnanosti či po skončení vyplácení se do pracovního procesu opět zapojí 70 % – oproti roku 2018 se jedná o číslo vyšších o celých devět procent.

Tato aktuální situace je způsobena dvěma faktory – aktuálně vysokou nabídkou pracovních míst na trhu práce a opatřeními vlády, které v minulých letech postupně aplikoval tehdejší ministr sociálních věcí Lodewijk Asscher. Tato opatření poskytují zaměstnavatelům benefity jako úlevy na daních, příspěvky ze strany státu či kratší lhůty nemocenského příspěvku v případě, kdy zaměstnají člověka s rokem narození od 1970 dále.

Ambasadorem celého projektu a hlavním iniciátorem je bývalá fotbalové hvězda John de Wolf. „Znám to od sebe. Je Vám 50 a myslíte si, že jste skončili, ačkoli jste plní sil a nápadů. Je třeba více než dostatku sebevědomí,“ říká šestapadesátiletý De Wolf. Bohužel, výsledky marketingové kampaně ani faktická čísla zaměstnanosti lidí nad padesát let nesvědčí o tom, že by De Wolfova mise byla zvláště efektivní – 85 % zaměstnavatelů nezměnilo svůj pohled na zaměstnávání osob v této věkové kategorii.

O lepší výsledky celého projektu se snaží i vláda. Současný ministr sociálních věcí Wouter Koolmees tento týden zaslal parlamentu zprávu o prozatímním vyhodnocení tohoto akčního plánu a ačkoli ve výsledcích ještě nejsou zohledněny všechna data, již teď je jasná velmi malá informovanost ze strany zaměstnanců o možných úlevách a benefitech, které by jim zaměstnávání této věkové skupiny přineslo. Ministerstvo proto sestavilo speciální komisi, která má vypracovat „finanční plán“ – přehled všech úlev na daních, pojištění a dalších odvodech, kterých mohou zaměstnavatelé či jednotlivých zaměstnanců využívat.

Nedostatek lidských zdrojů a velkorysost trhu práce v Nizozemsku je tak zřejmě jediný argument, proč je zaměstnaných téměř 80 % osob nad 50 let.

Jen pro doplnění – aktuální nezaměstnanost je v Nizozemsku 3,4 %. Důchodový věk je v Nizozemsku 67 let, pokud ovšem nestanoví kolektivní smlouva jinak.

Zdroj: Trouw, strana 14
Sestavil kolektiv zahraniční kanceláře CzechTrade Benelux

 

Pravidelné novinky e-mailem