Zdroj: CzechTrade

V Bělehradě vznikne komplex s národním stadionem i novým výstavištěm

Srbská vláda odsouhlasila návrh druhé fáze plánu rozvoje oblasti, ve které má v budoucnu vzniknout kromě národního stadionu i komplex nového výstaviště. Jmenovat se bude EXPO 2027.

Samotný komplex EXPO 2027 má vedle výstavního prostoru včetně nezbytné dopravní infrastruktury a konferenčních hal nabízet také ubytovací kapacity a doprovodné komerční služby. Dotčené území se bude rozkládat na doposud nezastavěné ploše 167 hektarů v katastru bělehradské části Surčin, přičemž prostor EXPO 2027 bude zabírat 113 hektarů a samotný stadion přibližně 32 hektarů. 

Ilustrační fotografie

V souvislosti s plánovanou výstavbou národního stadionu a doprovodného výstavního prostoru se předpokládá i prodloužení a modernizace příměstské železnice v okolí Bělehradu, rozšíření autobusových linek z centra města ve směru k mezinárodnímu letišti Nikoly Tesly a rovněž vybudování parkovacích domů s odpovídající kapacitou. 

Srbsko se spolu s hlavním městem Bělehradem v listopadu loňského roku přihlásilo do soutěže o pořádání Mezinárodní specializované výstavy EXPO 2027, a to se sloganem Igra(j) za čovečanstvo – sport i muzika za sve, v překladu Hra(j) za lidstvo – sport a muzika pro všechny.

Pořadatelská země bude vybrána na valném shromáždění Mezinárodního úřadu pro výstavnictví v červnu 2023. Pokud by Srbsko získalo pořadatelství, proběhne Mezinárodní výstava v Bělehradě mezi 15. květnem a 15. srpnem 2027.

Zpracoval kolektiv zahraniční kanceláře CzechTrade Srbsko.

• Teritorium: Evropa | Srbsko | Zahraničí