Zdroj: CzechTrade

V Brazílii bylo za 20 let odlesněno 6 % území

Mezi lety 2000 a 2020 bylo v zemi vymýceno 513 100 kilometrů čtverečních lesa. Plocha odpovídá velikosti čtyř brazilských států – São Paulo, Rio de Janeiro, Paraná a Sergipe.

Odlesňování a úbytek zelených ploch, zejména v Amazonském pralese, je hlavním zdrojem skleníkových plynů v zemi. Brazílie je kvůli tomu pod velkým tlakem, kdy ostatní země žádají omezení tohoto procesu, aby se zabránilo zrychlení globálního oteplování a blížící se klimatické katastrofě.

Ilustrační fotografie

Data, zveřejněná 7. října 2022 Brazilským institutem geografie a statistiky (IBGE), ukazují, že v letech 2019 a 2020 přišla země o 23 368 km2 přirozených lesů a polí, z toho 60,8 % odpovídá ploše vymezené pro lesnictví, ze zbývajících 39,2 % se staly pastviny.

Vykácená plocha je primárně využívána k zemědělství a pro chov dobytka. Zemědělská plocha vykazuje za 20 let nárůst o 50,1 %, lesní hospodářství o 71,4 %. Nejvíce zasaženými částmi jsou stát Amazonie a oblast Cerrado.

V posledních letech vzrostlo úsilí o implementaci udržitelných řešení pro agrobyznys. Společnost Embrapa vyvinula techniku pro integraci plodin, hospodářských zvířat a lesů jako alternativu k minimalizaci dopadů zemědělství na životní prostředí. Využití metody na farmách je však ve srovnání s rozlohou brazilské osázené plochy stále téměř zanedbatelné.

Zpracoval kolektiv pracovníků kanceláře CzechTrade Brazílie.
Zdroj: exame.com

• Oblasti podnikání: Zemědělství a lesnictví
• Teritorium: Amerika | Brazílie | Zahraničí

Doporučujeme