V červenci došlo v Itálii k nárůstu pracovních míst o 85 tisíc

Po čtyřech měsících neustálého poklesu v červenci konečně vzrostla zaměstnanost. OSVČ jsou však na historickém minimu.

Lockdown v Itálii měl na svědomí ztrátu téměř 500 tisíc pracovních míst. Po měsících poklesu však byl konečně zaznamenán růst zaměstnanosti. V červenci přibylo 85 000 nových zaměstnanců, z toho bylo 80 000 žen. Za čtyři měsíce mimořádného stavu se zaměstnanost v Itálii snížila o jeden procentní bod na 57,8 %.

Nejhůře jsou na tom mladiství (25–34 let), nezaměstnanost se pohybuje kolem 31,1 % (1,5% nárůst). Počet lidí hledajících práci se zvýšil o 134 000 a neaktivních obyvatel, tj. těch, kteří práci aktivně nehledají, je o 224 000 méně. 

I přes mírný růst jsou data bezesporu znepokojující. Velmi špatná je situace především pro osoby samostatně výdělečné činné, zde se úroveň zaměstnanosti propadla na nejnižší úroveň od začátků tohoto průzkumu v roce 2004. V posledních letech došlo ke ztrátě 1239 tisíc samostatně výdělečně činných osob. Dostat se zpět na původní hodnotu bude velmi náročné a zdlouhavé.

Zdroj: Il Corriere della Sera
Zpracoval kolektiv pracovníků zahraniční kanceláře CzechTrade Milán.
• Témata: Koronavirus svět
• Teritorium: Itálie