V Chile vzniká projekt na výrobu energie ze zkapalněného vzduchu

Chilsko-britská společnost Highview Enlasa plánuje investovat 150 mil. USD na vývoj a provoz systému k ukládání elektrické energie za využití zkapalněného vzduchu.

Projekt úzce souvisí s uhlíkové neutralitou, které chce Chile dosáhnout do roku 2050.

Společnost Highview Enlasa, vedená chilským podnikatelem Fernandem Del Sol, se aktivně snaží pomoci vývojem a výstavbou zařízení, která umožňují uskladnit elektrickou energii na déle než šest hodin, aniž by měla negativní dopad na životní prostředí. Systém bude moci využívat jak samotná firma, tak i ostatní subjekty zapojené do rozvodné sítě.

Projekt bude rozvíjen na severu v Chile v okrese Diego de Almagro. Systém je dimenzovaný na uložení 50 MW energie po dobu 10 hodin tak, aby mohlo být v nočních hodinách dodáváno do sítě 100 % obnovitelné energie.

Technologie Liquid Air Energy Storage (LAES) je založena na zkapalnění vzduchu při teplotě -196 °C, následně je substance uložena ve speciálně vyrobených tancích při nízkém tlaku. Po zahřátí kapaliny na teplotu vzduchu dojde k prudkému zplynování a zvětšení objemu až o 700násobek. Tato reakce roztočí parní turbínu, která tím vyrobí elektrickou energii.

Efektivita celého procesu se pohybuje okolo 60 %, ovšem vývoj nových systémů na zmrazování či ohřívání vzduchu slibuje vyšší účinnost.

Zpracoval tým pracovníků zahraniční kanceláře CzechTrade Chile.

Zdroj: Diario Financiero
• Témata: Ekonomika ve světě
• Oblasti podnikání: Energetika | Investice
• Teritorium: Amerika | Chile | Zahraničí