V Evropě se diskutuje o nutnosti zavedení daně za maso, Polsko nesouhlasí

Je pak dále otázkou, zda se někteří producenti nerozhodnou odkupovat maso nebo zda přesunout část zpracovatelského procesu mimo EU.

Produkce masa se významně podílí na globálním oteplování. Podle Polského statistického úřadu činila spotřeba masa v roce 2019 celých 61 kg na osobu (tj. mírný pokles od předchozího roku, kdy spotřeba na osobu byla 62,4 kg). Navzdory tomu je spotřeba masa ve světě stále vysoká a proto na tento fakt reagují členové organizace True Animal Protein Price (TAPP), kteří navrhli orgánům Evropské Unie zavedení daně na maso v závislosti na jejich uhlíkové stopě. Slibují si od toho snížení spotřeby masa až o 70 % a snížení CO2 až o 120 mil. tun.

S návrhem však nesouhlasí polská vláda, víceministr spravedlnosti Sebastian Kaleta vidí za takovouto ideologií spíše lobbistickou činnost. Ani podle členky skupiny Greenpeace Dominiky Sokołowské není potřeba vždy využívat daňových nástrojů k tomu, aby se snížila produkce masa, potažmo vypouštění skleníkových plynů. Mělo by se také uvažovat např. o omezení finanční podpory velkochovů z veřejného rozpočtu a podporovat raději takové producenty, kteří vyrábějí potraviny zdravější, šetrnější ke zvířatům, přírodě i klimatu.

Navíc Centrum klimaticko-energetické analýzy ve Varšavě poukázalo na to, že zavedení daně na maso by mohlo poškodit mnoho polských malochovatelů, kterým by se snížil prodej i příjmy. Je pak dále otázkou, zda se někteří producenti nerozhodnou odkupovat maso nebo zda přesunout část zpracovatelského procesu mimo EU.

Zda EU vyhoví návrhu koalice TAPP a zda bude daň zavedena i v Polsku, zatím není jisté. Měli bychom však jako lidstvo hledat řešení, která budou zpomalovat globální oteplování.

Vypracovala zahraniční kancelář CzechTrade Polsko, Ivo Šipl
Zdroj: www.forbes.plwww.wprost.plstat.gov.pl
• Témata: Zahraniční obchod
• Oblasti podnikání: Potravinářský průmysl
• Teritorium: Polsko