V Indii se uskuteční technologický veletrh IFAT 2021

Voda a její ochrana je nosným tématem v oblasti ochrany životního prostředí, ale je i základní podmínkou pro mnohá průmyslová odvětví. Voda je v Indii v současné době v hledáčku pozornosti vlády i firem.

Indie již několik let bere za svou prioritu i ochranu životního prostředí. Není to vůbec jednoduché: Indie je jedním z největších znečišťovatelů vod a ovzduší, což je dáno charakterem a rozsahem především jejího hospodářství a průmyslové výroby. Ochrana vod jde především dvěma cestami: osvětou u obyvatelstva a zařazením moderních technologií ochrany vod v průmyslu.

Té druhé cestě je i věnován veletrh IFAT 2021, který bude představovat setkání technologických firem z oblasti ochrany vod, čištění vod a odpadového hospodářství. Veletrhy v Indii se vrací pomalu, ale jistě do podoby před pandemií Covid-19 a umožňují předávání zkušeností, technologií a produkce firem z dané oblasti přímo na místě, vedle této příležitosti je věnovaná pozornost i novým marketingovým metodám prezentace firem a jejich produktů prostřednictvím online přenosů a účasti na veletrhu.

Letošní ročník se koná od 2.12. do 4.12. v hlavním městě státu Gudžrát Gandínagaru. Stát Gudžrát patří k nejrozvinutějším svazovým státům Indie, v minulosti ho řídil stávající ministerský předseda N.Módí, který se zasloužil o modernizaci státu a jeho hospodářství; během jeho dvou období ve funkci se Gudžrát stal exportérem elektrické energie do okolních států a soběstačným v mnoha produktech a odvětvích ekonomiky.

Veletrh se zaměří v letošním ročníku především na vodu, její zdroje, čištění, úpravu pitné a užitkové vody. Zaostřeno bude i na odpadní vody a odpadové hospodářství a management oboru. Ochrana vod a technologie výroby a úpravy pitné vody jsou v současné Indii na pořadu dne a v hledáčku vlády i státních a soukromých firem. Pro české exportéry se nabízí široká možnost účasti na projektech i možnost dodávek technologií.

Agentura CzechTrade prostřednictvím jejích dvou kanceláří v Indii připravuje účast českých firem na veletrhu spojenou s misí vodohospodářských firem. Vedle účasti na veletrhu je připraven seminář a návštěva některých provozů a vodního díla v Bengalúru, setkání se zástupci municipalit a odborných komor a svazů.

Zdroj: www.ifat.in

Zpracoval kolektiv pracovníků zahraniční kanceláře CzechTrade Bengalúru.
• Oblasti podnikání: Voda, odpady a životní prostředí
• Teritorium: Indie