V Itálii vzrostly investice do odpadového hospodářství o 8 %

Navzdory ekonomické krizi způsobené koronavirem vzrostly v roce 2020 investice do odpadového hospodářství.

Sektor odpadového hospodářství, odolný i vůči ekonomické krizi způsobené koronavirem, roste a to nejvíce na severu Itálie, jih pokulhává. V roce 2020 se zvýšily investice v sektoru z celkového objemu 497,7 mil. EUR v r. 2019 na 538,5 mil. EUR v r. 2020 (+8,2%).

Ilustrační fotografie

Investice směřovaly především do zařízení pro nakládání s odpady. V rámci plánu na obnovu ekonomiky bylo tomuto odvětví dále přiděleno 2,1 mld. EUR s cílem zefektivnit nakládání s odpady. Prostředky jsou rozděleny dvě části: 1,5 mld. EUR by mělo putovat do nového zařízení a 600 mil. EUR na realizaci stěžejních projektů oběhového hospodářství.

V Itálii neustále roste zájem o tříděný odpad. V poslední době vzrostlo množství recyklovaného odpadu (+ 3,1 %). V tomto oboru také roste počet podniků, které se zaměřují na recyklaci materiálů.

Revoluce proti plastům. Startup Refork vyvinul rozložitelné příbory

Sektor prochází zajímavou změnou, odpadové hospodářství dosahuje vysoké úrovně zralosti v obnově a zkvalitňování materiálů a zájem společností přitahuje i značné množství investicí. V roce 2020 se na investicích podílely z 65 % velké multi-utility společnosti (v roce 2019 to bylo 50,4 %).

Zpracoval kolektiv pracovníků zahraniční kanceláře CzechTrade Itálie.
Zdroj: ANSA

• Oblasti podnikání: Investice | Voda, odpady a životní prostředí
• Teritorium: Evropa | Itálie | Zahraničí