V Japonsku bude pokračovat výzkum green využití ocelářské strusky

Společnost JFE Steel a Hirošimská univerzita oznámily záměr pokračovat ve společném výzkumu užití strusky v zemědělství a při čištění oceánů.

Druhý největší japonský výrobce oceli a jedna z předních japonských univerzit pracovaly na projektu ekologického užití ocelářské strusky od roku 2018. S ohledem na velmi slibné výsledky se rozhodly svůj dosavadní výzkum přiblížit reálnému využití v praxi.

Ilustrační fotografie

Výzkum se i nadále bude ubírat dvěma směry, kdy ten první zkoumá možnosti využití strusky obohacené o fosfor jako hnojiva. Dosavadní testy totiž prokázaly, že takto obohacená struska stimulovala růst rýže výrazněji než hnojiva standardně využívaná, a JFE STEEL s Hirošimskou univerzitou vidí vysoký potenciál pro komerční využití.

Druhá část výzkumu je zaměřena na využití strusky při čištění oceánů. První fáze totiž ukázala, že mořské řasy a chaluhy se úspěšně množily na mořském dnu, jež bylo pokryté ocelářskou struskou. V druhé fázi by výzkumníci chtěli navázat na své dosavadní výsledky a přijít s řešením pro kultivaci podmořských lesů – ty by byly blahodárné pro podmořský ekosystém, a to především v rámci prevence acidifikace oceánů.

Zdroj: EU-JAPAN Centre
Zpracoval kolektiv pracovníků zahraniční kanceláře CzechTrade/CzechInvest Japonsko.

 

• Témata: Ekonomika ve světě
• Teritorium: Asie | Japonsko | Zahraničí