V Japonsku bude s pěstováním rýže pomáhat satelit

V prefektuře Jamagata na severu Japonska započaly první testy technologie, která by měla od roku 2024 dohlížet z orbitu na růst prémiové rýže Cujahime.

V testovacím provozů satelit snímá pouze 15 rýžových polí na planině Šonai, odkud prémiová odrůda rýže pochází. Do budoucna prefekturní vláda, jež za celým projektem stojí, počítá s monitorováním až 4,661 ha. V pilotní fázi bude program schopen na základě satelitních snímků poskytnout data o stavu rýže na jednotlivých polí, na jejichž základě budou zemědělci moci určit adekvátní množství hnojiva. Do budoucna se počítá i s odhadem objemu úrody či výpočtem množství proteinů v rýži obsažených.

Od technologie si místní samospráva slibuje nejen zlepšení kvality plodiny, ale především vyřešení problému s nedostatkem pracovní síly, který se s ohledem na postupné stárnutí populace a odliv mladší generace z rurálních oblastí do měst bude do budoucna nadále prohlubovat. Ostatně nedávné statistiky japonského ministerstva zemědělství, lesů a rybářství ukázaly, že nejenže mezi lety 2000 až 2020 klesl počet lidí pracujících v zemědělství z 2,4 mil. na 1,36 mil., ale že téměř 70 % současných zemědělců a farmářů je starší 65 let.

Zdroj: Mainichi
Zpracoval kolektiv pracovníků zahraniční kanceláře CzechTrade/CzechInvest Japonsko. 
• Teritorium: Asie | Japonsko | Zahraničí